blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  • Gen  • Locus  • Kromosom 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C D S X
 
     
  7p12/CEP7  
  7p14  
  7q11.23  
  7q21  
  7q22.1/7q31  
  7q31  
  7q32  
  7q34  
  7q36.1  
     

Locus: 7p14  (Tilsvarende gen: TCR-gamma)

Tilstander knyttet til 7p14:

Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi:

  • ALL / T-celle
  • Lymfom

Tilgjengelige analysemetoder og utførende laboratorier:

> Locus: 7p14  
 FISH Kit Metode: Utføres ved lab: 
DAKO TCRG FISH DNA Probe
  (TCRG FISH DNA Probe, Split Signal)
Vis
HUS-MGM Rekvisisjoner
 PCR-fragmentanalyse Metode: Utføres ved lab: 
 • Analyse av TCRg-genrearrangering. Analysen utføres for å detektere klonalitet i T/B-celle neoplasier. Vis
Molpat Rekvisisjon
UNN-MolPat
StOlavs-molpat
     

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.