blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  • Gen  • Locus  • Kromosom 
 
 
     
  Alle kromosomer  
     

Kromosom: Alle kromosomer  

Tilstander knyttet til Alle kromosomer:

Arvelig kreft:

  • Retinoblastom

Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi:

  • ALL
  • ALL / B-celle
  • ALL / T-celle
  • AML / MDS
  • Astrocytom
  • Atypisk lipom
  • Dermatofibrosarcoma protuberans
  • Dysplasi/ cervix cancer
  • GIST
  • KLL
  • KML
  • Lymfom
  • Lymfom / Burkitt
  • Lymfom / Follikulært
  • Lymfom / Mantelcelle
  • Malignt melanom
  • Mammacancer
  • MPD
  • MPD / Essensiell trombocytose
  • MPD / hypereosinofilt syndrom
  • MPD / Myelofibrose
  • MPD / Polycytemia vera
  • MPD / Systemisk mastocytose
  • Myelomatose
  • Neuroblastom
  • Oligodendroglioma
  • Rhabdoid tumor
  • Sarkom
  • Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom
  • Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom
  • Sarkom / Ewing, PNET
  • Sarkom / Klarcellet
  • Sarkom / Myxoid liposarkom
  • Sarkom / Synovialt
  • Thyroideacancer
  • Wilms tumor

Diverse:

  • Homozygositetsanalyse

Fosterdiagnostikk:

  • Prenatal mikromatrise

Kromosomavvik:

  • Mistanke om kromosomavvik

Syndromer:

  • Mikrodelesjonssyndromer

Tilgjengelige analysemetoder og utførende laboratorier:

> Kromosom: Alle kromosomer  
 MLPA Kit Metode: Utføres ved lab: 
SALSA MLPA P181/182 Centromere kit
  (probemiksene P181 og P182 brukes til å detektere kopinummervariasjoner i genene nærmest sentromerene.)
Vis
SH-TEL Rekvisisjon
 G-banding Metode: Utføres ved lab: 
 • Standard kromosomanalyse Vis
HUS-MGM Rekvisisjoner
Ous-AMG-Generell Rekvisisjoner
UNN-MGA Rekvisisjoner
SH-TEL Rekvisisjon
Ous-KRCY Rekvisisjoner
 FISH Kit Metode: Utføres ved lab: 
 • Aquarius WCP, Cytocell Vis
Ous-KRCY Rekvisisjoner
 • Cytocell's Chromoprobe Multiprobe® System, OctoChrome
  (Alle kromosomer)
Vis
 • Subtelomer Vis
SH-TEL Rekvisisjon
Ous-AMG-Generell Rekvisisjoner
 • 24XCyte Human mFISH Painting Kit, MetaSystems Vis
Ous-KRCY Rekvisisjoner
 MLPA Kit Metode: Utføres ved lab: 
Se beskrivelse av MLPA Kit her. Vis
UNN-MGA Rekvisisjoner
SH-TEL Rekvisisjon
 G-banding Metode: Utføres ved lab: 
 • Cancercytogenetisk kromosomanalyse Vis
HUS-MGM Rekvisisjoner
Ous-KRCY Rekvisisjoner
 • G-båndanalyse på benmarg Vis
Ous-KRCY Rekvisisjoner
 • Cancercytogenetisk kromosomanalyse Vis
Ous-KRCY Rekvisisjoner
 Mikromatrise (Kopitallsanalyse) Metode: Utføres ved lab: 
 • Affymetrix CytoScanHD Vis
HUS-MGM Rekvisisjoner
UNN-MGA Rekvisisjoner
 • Agilent 180K, 400K eller 1M oligoarray Vis
Ous-AMG-Generell Rekvisisjoner
SH-TEL Rekvisisjon
 • Agilent 180K, 400K eller 1M oligoarray Vis
SH-TEL Rekvisisjon
Ous-AMG-Generell Rekvisisjoner
 • Agilent CNV + SNP 180K eller 400K oligoarray Vis
Ous-AMG-Generell Rekvisisjoner
 • OGT CytoSure™ Constitutional v3, 60k eller 180k Vis
Ous-AMG-Generell Rekvisisjoner
     

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.