blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  • Gen  • Locus  • Kromosom 
 
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
     
  UBA1  
  UBA5  
  UBE2A  
  UBE3A  
  UBE3B  
  UBQLN2  
  UBR1  
  UBR7  
  UCHL1  
  UGT1A1  
  UGT1A4  
  UGT1A9  
  UMPS  
  UNC119  
  UNC13A  
  UPF3B  
  UQCRB  
  UQCRQ  
  UROC1  
  UROD  
  UROS  
  USB1  
  USH1C  
  USH1G  
  USH2A  
  USP9X  
  UVSSA  
     

Gen: UGT1A9  

Tilstander knyttet til UGT1A9:

Farmakogenetikk:

  • Gener knyttet til legemiddelomsetning

Tilgjengelige analysemetoder og utførende laboratorier:

> Gen: UGT1A9  
 Sekvensvarianter/ mutasjoner Metode: Utføres ved lab: 
 • c.-440 C>T / NM_019076.4:c.855+52932C>T / rs2741045 / Vis
Ous-RH-MBK Rekvisisjoner
 • c.-331T>C / NM_019076.4:c.855+53041T>C / rs2741046 / Vis
Ous-RH-MBK Rekvisisjoner
 • c.-275T>A / NM_019076.4:c.855+53097T>A / rs6714486 / Vis
Ous-RH-MBK Rekvisisjoner
 • c.-2152C>T / NM_019076.4:c.855+51220C>T / rs17868320 / Vis
Ous-RH-MBK Rekvisisjoner
     

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.