blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Laboratorier:
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
      Vis EKSTERN
      Vis HUS-GADE
      Vis HUS-LKB
         • Alle analyser for lab
      Vis HUS-MGM
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Seksjon for molekylærbiologiske analyser, Laboratorium for klinisk biokjemi
Kort navn: HUS-LKB
   
Rekvisisjonskjema: Vis rekvisisjonskjema. 
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: HaukelandUniversitets Sykehus
5021 Bergen
Besøksadresse: 7 etg. Laboratoriebygget-Haukeland Universitetssykehus
 
Telefon: 55973100
E-post: lkb@helse-bergen.no
   
Kontaktperson: Marta Vorland
Kontakt e-post: marta.vorland@helse-bergen.no
Telefon: 55973198
   
Merknad:


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.