blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ  Ø  Å   

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Celle         Alle levende organismer er bygget opp av små biokjemiske 'fabrikker' som kalles celler. De enkleste organismene, som bakterier, betår bare av én celle, mens pattedyr inneholder mange tusen milliarder celler. Cellen er den grunnleggende, funksjonelle enheten for alt liv. Den er omsluttet av en membran (cellehinne) og inneholder bl.a. DNA som styrer prosessene inne i cellen.      

      CentiMorgan         Funksjonell enhet for genetisk avstand mellom to loci. Uttrykker hvor ofte overkrysning (rekombinasjon) finner sted mellom disse. Avstanden er 1cM når de to loci skiller lag under kjønnscelledannelsen i 1% av tilfellene. Gjennomsnittlig tilsvarer 1cM omkring en million basepar (1 Mb), men det er betydelige variasjoner mellom ulike deler av genomet og i overkrysningshastigheten hos mann og kvinne.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.