blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ  Ø  Å   

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Haplotype         En gruppe alleler i loci som ligger tett ved hverandre på samme kromosom og som oftest nedarves sammen som en helhet. (Uttrykket er avledet av ""haploid genotype"". Haploid betegner et enkelt sett kromosomer, slik som de 23 kromosomer i kjønnscellene hos mennesket.)      

      Heterozygot         Dersom de to allelene i et genpar er ulike, er organismen heterozygot for dette genparet. I eksempelet med blomsterfarge vil lilla blomster med genotypen Lh være heterozygote.      

      Homologe kromosomer         De to kromosomer som pares under kjønnscelledannelsen, det ene nedarvet fra far og det annet fra mor.      

      Homozygot         Dersom de to allelene i et genpar er like, er organismen homozygot for dette genparet. I eksempelet med blomsterfarge vil lilla og hvite blomster med genotypene LL og hh være homozygote.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.