blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ  Ø  Å   

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Karyotype         1. Et bilde av det fulle kromosomsett ordnet på en standardisert måte etter form og størrelse av de enkelte kromosomer. Se eksempler på karyotyper. 2. En standardisert teknisk beskrivelse av kromosommønsteret i en celle. Eks. 47,XX,+21, en av flere karyotyper som er assosiert med fenotypen Downs syndrom.      

      Kilobaser   Kb      Kilobaser (Kb) er enheten for tusen basepar (1 Kb)      

      Kjønnscelle   kjønnscellene      En kjønnscelle eller gamet er en haploid celle som kan gi opphav til et nytt individ. For at dette skal kunne skje, må kjønnscellen smelte sammen med en annen kjønnscelle. Dette kalles befruktning og resulterer i en diploid celle (zygote).
I arter som har kjønn, kan bare kjønnsceller av motsatt kjønn smelte sammen. Kjønnsceller kan være like (isogami) eller ulike i størrelsen (anisogami). Hvis den største kjønnscellen er (nesten) ubevegelig, kalles et slikt system oogami. Den store kjønnscellen betegnes i så fall som eggcelle, og den lille som sædcelle.
     

      Kloning         En prosess der man lager flere organismer med nøyaktig samme arvestoff. Eneggede tvillinger er et eksempel på 'naturlig' kloning.      

      Kobling         Loci som ligger nær hverandre på samme kromosom vil som oftest nedarves sammen (koblede loci). Jo lenger fra hverandre loci ligger, desto oftere skiller de lag ved overkrysning mellom de to homologe kromosomer (rekombinasjon) under kjønnscelledannelsen. Loci som ligger på ulike kromosomer eller langt fra hverandre på samme kromosom vil ikke være koblet (fri rekombinasjon).      

      Kromosom         Tettpakkede nøster av DNA-molekyler som finnes inne i cellekjernene. Ulike proteiner hjelper til med å bygge opp kromosomene. Hos mennesket er der 46 kromosomer: 22 par ""vanlige"" kromosomer (kalles autosomer) og ett par kjønnskromosomer. Kvinner har to X-kromosomer, menn har ett X- og ett Y-kromosom. Vi arver halvparten av kromosomene fra mor og halvparten fra far.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.