blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ  Ø  Å   

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Markør         En genetisk markør er en løselig betegnelse på DNA-segmenter, gener eller genprodukter (eks. blodtyper) som utviser arvelige variasjoner og som nedarves sammen med et annet gen/genområde som kan være vanskeligere å studere. Genetiske markører ""markerer"" et bestemt DNA-område som gjerne inneholder ett eller flere gener.      

      Megabaser   Mb      Megabaser (Mb) er enheten for million basepar (1 Mb)      

      Mutasjon   Sekvensvariant      En endring i arvestoffet (DNA, gen, kromosom). En mutasjon som også finnes i kjønnscellene er arvelig. Finnes den bare i kroppsceller (eller f.eks. i kreftceller) er den ikke arvelig (somatisk mutasjon). Mutasjoner er årsak til arvelig sykdom og er også viktig i kreftutvikling.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.