blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ  Ø  Å   

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Recessiv         Når et allel er recessivt, betyr at dette allelets egenskaper viker (undertrykkes) i forhold til et dominant allel. Recessive alleler må finnes i dobbel dose for å vises. Hvis allelet for hvit blomsterfarge er recessivt, må blomstene derfor ha to alleler for å fremstå som hvitfarget. Se ""genotype"". Et recessivt allel uttrykkes bare i fenotypen hos homozygoter. Siden menn bare har ett X-kromosom (er hemizygote), vil X-bundne recessive gener sees i fenotypen hos menn. Også betegnelse på den vikende arveform. Se dominant.      

      Rekombinasjon         Forekomst av nye kombinasjoner av alleler hos avkom, oppstått ved overkrysning mellom homologe kromosomer under kjønnscelledannelsen hos en av foreldrene. Se centiMorgan.      

      Restriksjonsenzym         Bakterielle endonukleaser som med høy spesifisitet gjenkjenner korte DNA-sekvenser og spalter DNA på dette sted (restriksjonssete).      

      RNA   Ribonukleinsyre      Test forklaring av Ribonukleinsyre her.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.