blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsbestemmelse
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
      Familiær cholestase
      Familiært GUCY2C diaresyndrom
      Gilbert syndrom
      Hemokromatose
      Hemokromatose type 4
      Hereditær pancreatitt
      Hirschsprung sykdom
      Hyperferritinemi og katarakt
      Laktoseintoleranse
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
Vis Farmakogenetikk
         

 

Familiært GUCY2C diaresyndrom

Familiært GUCY2C diaresyndrom er en autosomal dominant kronisk form for kloriddiare som medfører øket risiko for blant annet Crohn’s sykdom og tynntarmsobstruksjon. De affiserte har en relativt mild diare fra fødselen av, og tilstanden kan forveksles med irritabel tarm syndrom. En del blir innlagt i nyfødtperioden med dehydrering og elektrolyttforstyrrelser, men dette lar seg vanligvis greit korrigere. De affiserte har øket væskemengde i tynntarmen, noe som kan observeres med bildediagnostikk. Det er funnet en aktiverende genfeil (c.2519G>T) i GUCY2C som forårsaker tilstanden. Dette er antagelig en foundermutasjon i Hordaland. Andre alvorlige aktiverende mutasjoner (de novo) er også påvist i samme gen som kan gi mer uttalt diare (med prenatal debut, utvidede tarmer) og meget tidlig debuterende og komplisert inflammatorisk tarmsykdom (nyfødt-småbarnsalder). Sistnevnte alvorlige aktiverende mutasjoner er forenlig med tilstanden "kongenital natriumdiare"

NB: Inaktiverende mutasjoner i GUCY2C-genet gir opphav til en autosomal recessiv tilstand med mekonium-ileus hos nyfødte (differensialdiagnose til cystisk fibrose).

Lenke til artikkel som beskriver tilstanden.
• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: 614616 )

Synonym(er): diare crohn's IBD tarmobstruksjon ileus kongenital natriumdiare kloriddiare

   


Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Gen: GUCY2C Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.