blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsbestemmelse
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
      Andersen syndrom
      Arytmogen høyre ventrikkelcardiomyopati
      Atrieseptumdefekt
      Brugada syndrom
      Dilatert kardiomyopati
      Familiær defekt apolipoprotein B
      Familiær hyperkolesterolemi og annen hyperkolesterolemi
      Hyperalfalipoproteinemi
      Hyperlipoproteinemi type 3
      Hypertriglyceridemi
      Hypertrofisk kardiomyopati
      Hypoalfalipoproteinemi
      Jervell og Lange-Nielsens syndrom
      Katekolaminerg polymorf ventrikkeltachycardi
      Lang QT-tid
      Medfødt hjertemisdannelser
      Pulmonary hypertension, familial primary
      Sinusbradykardi
      Thoracal aortadisseksjon
      X-bundet heterotaxi med hjertefeil
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
Vis Farmakogenetikk
         

 

Arytmogen høyre ventrikkelcardiomyopati

Lenke til OMIMnr. DSG2: #610193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/610193

OMIMnr. DSP: #607450.

• Informasjon om tilstanden (GeneReviews)

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: PKP2: #609040)
   


Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Gen: DSC2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: DSG2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: DSP Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: PKP2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: RYR2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: TMEM43 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
 Sekvensering av utvalgte eksoner Metode: Utføres ved lab: 
 • Exon 12 Vis
Ous-AMG-Hjerte Rekvisisjoner
        Sekvensering (Sanger): Utvalgte eksoner    
        Hva analyseres: Ett eller flere utvalgte eksoner
        Hva gir metoden
        svar på?: 
Påviser alle sekvensvarianter/ mutasjoner i undersøkte sekvenser, men ikke delesjoner/duplikasjoner av ett eller flere hele eksoner
     
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.