blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsbestemmelse
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
      Erytropoietisk protoporfyri
      Ichtyose, X-bundet
      Iktyose
      Iktyotisk prematuritetssyndrom
      Kongenital erytropoietisk porfyri
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
Vis Farmakogenetikk
         

 

Iktyose

Ikyose er en heterogen gruppe generaliserte hudsykdommer. Mange av formene er arvelige, og forskjellig arvegang forekommer. Typiske symptomer er tørr, fortykket, skjellende eller sprukken hud. Alvorlighetsgraden varierer mye.

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: )

Synonym(er): Ichthyose, Ichtyose

   


Analysepakker:

> Iktyose  
Dette er et genpanel som inkluderer dypsekvensering (HTS) av gener knyttet til Iktyoser.
Ous-AMG-Generell Rekvisisjon 
     

Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Gen: Genpanel Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.