blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsbestemmelse
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer
      Adrenoleukodystrofi, X-bundet
      Alpers syndrom
      Alzheimers sykdom
      Amyotrofisk lateral sklerose
      Artrogryfose med oftal moplegi (DA5)
      Ataksi
      Ataksi - oculomotor apraksi
      Barth syndrom
      Cadasil
      CCHS - sentralt kongenitalt hypoventilasjonssyndrom
      Charcot Marie Tooth
      Dentatorubral-pallidoluysian atrophy
      Duchenne/Becker muskeldystrofi
      Dystrophia myotonica 1
      Dystrophia myotonica 2
      Epileptisk encefalopati
      Friedreichs ataksi
      Hemiplegisk migrene
      Hereditary Neuropathies with liability to Pressure Palsies
      Hereditær nevropati
      Hereditær spastisk paraplegi (HSP)
      Huntington sykdom
      Hypokalemisk periodisk paralyse
      Lebers hereditære opticusatrofi
      Limb girdle muskeldystrofi type 1C
      Limb girdle muskeldystrofi type 2A
      Limb girdle muskeldystrofi type 2I
      Limb girdle muskeldystrofi type 2L
      Limb-girdle muskeldystofi type 2C
      Limb-girdle muskeldystofi type 2D
      Limb-girdle muskeldystofi type 2E
      Limb-girdle muskeldystofi type 2F
      Limb-girdle muskeldystofi type 2J
      MELAS
      MERRF
      Miyoshi muskeldystrofi 3
      Motornevronsykdommer
      Muskeldystrofi
      Myotonia congenita
      NARP
      Oculopharyngeal muskeldystrofi
      Parkinson syndrom, familiær type (park 8)
      PHARC
      POLG-relatert mitokondriesykdom
      Progressiv myoklonisk epilepsi, PME
      Spinal and Bulbar Muscular Atrophy
      Spinal muskelatrofi
      Spinocerebellær ataksi type 14 (SCA14)
      Store delesjoner i mtDNA
      Tibial muskeldystrofi
      Torsjonsdystoni
      Trifunksjonelt protein mangel
      Tynnfibernevropati
      Welander distal myopati
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
Vis Farmakogenetikk
         

 

Hereditær spastisk paraplegi (HSP)

• Informasjon om tilstanden (GeneReviews)

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: 182601, 182600, 610250, 604360)

Synonym(er): Hereditær spastisk paraparese

   


Analysepakker:

> Hereditær spastisk paraparese  
Genpanel som inkluderer dypsekvensering og MLPA av gener involvert i hereditær spastisk paraparese.
SH-TEL Rekvisisjon 
 
 
 REEP1
  • MLPA Kit
    • SALSA MLPA kit P213 REEP1 og SPG7
 
 SPG11
  • MLPA Kit
    SALSA SPG11 MLPA kit P306 Hereditær spastisk paraplegi (HSP)
 
 Genpanel
  • Dypsekvensering
    • Genpanel for hereditær spastisk paraparese (HSP)
      Genliste:
AFG3L2   ALDH3A2   ALS2   AMPD2   AP4B1   AP4E1   AP4M1   AP4S1   AP5Z1   ARL6IP1   ATL1  
B4GALNT1   BSCL2   C12orf65   C19orf12   CCT5   CYP2U1   CYP7B1   DDHD1   DDHD2   ENTPD1   ERLIN2  
FA2H   GBA2   GJC2   HSPD1   KIF1A   KIF1C   KIF5A   L1CAM   MAG   MTPAP   NIPA1  
NT5C2   PLP1   PNPLA6   REEP2   RTN2   SACS   SLC16A2   SLC2A1   SLC33A1   SPART   SPAST  
SPG11   SPG21   SPG7   TECPR2   TFG   VPS37A   ZFYVE26   ZFYVE27          
 
 ATL1
  • MLPA Kit
    • SALSA MLPA kit P165 Spast og SPG3A
 
 SPAST
  • MLPA Kit
    SALSA MLPA kit P211 Hereditær spastisk paraplegi (HSP)
     
> Hereditær spastisk paraparese og hereditær ataksi  
Dette er et genpanel som inkluderer dypsekvensering (HTS) av gener knyttet til hereditær spastisk paraparese (HSP) og hereditær ataksi (HA).
Ous-AMG-Generell Rekvisisjon 
     

Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Gen: ATL1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: FA2H Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: Genpanel Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: REEP1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: SPAST Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: SPG11 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.