blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsbestemmelse
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer
Vis Nyresykdommer
      Alport sykdom
      Gitelmans syndrom (hypokalemi, hypomagnesemi)
      Nefronoftise, Senior-Løken, Cogan syndrom
      Nefropatisk cystinose
      Nephronopthise
      Nyrecyster og Diabetes
      Renal-hepatisk-pancreatisk dysplasi
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
Vis Farmakogenetikk
         

 

Nefronoftise, Senior-Løken, Cogan syndrom

Biallelisk delesjon av NPHP1-genet er den hyppigste enkeltårsak til autosomal recessiv nefronoftise (minst 25%), og er også årsak til ektrarenale problemer hos enkelte med nefronoftise, for eksempel RP/blindhet ved Senior-Løken syndrom, og cerebellare symptomer som ved mild form for Joubert. Se evt http://www.omim.org/entry/256100

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: )
   


Analysepakker:

> Nephronophtise og Senior-Løken syndrom  
Dette er et genpanel som inkluderer dypsekvensering (HTS) av gener knyttet til nephronophtise og Senior-Løken syndrom.
Ous-AMG-Generell Rekvisisjon 
     

Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Gen: Genpanel Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: NPHP1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.