blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsbestemmelse
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
      Achrondroplasi
      Apert syndrom
      Cleidocranial dysplasi
      Crouzon syndrom
      Dyskondrosteose
      FGFR2-relaterte tilstander
      FGFR3-relaterte tilstander
      Hypochondroplasi
      Jackson-Weiss syndrom
      Jeune syndrom
      Metaphyseal chondrodysplasi
      Mikrocefal osteodysplastisk primordial dvergvekst type 1 (MOPD1)
      Muenke ikke-syndromisk coronal kraniosynostose
      Multippel epifyseal dysplasi (MED)
      Multippel exostoser, I og II
      Saethre-Chotzen syndrome (MIM 101400)
      Spondyloepiphyseal dysplasi tarda, X-bundet
      Thanatophor dysplasi
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
Vis Farmakogenetikk
         

 

Jeune syndrom

Asfykserende thorakal dystrofi, også kjent som Jeune syndrom, er en arvelig lidelse som rammer skjelettvekst. Syndromet er karakterisert ved liten brystkasse, korte ribbein og korte rørknokler. I tillegg forekommer ofte bekkendeformiteter og polydaktyli. Nyfødte med denne tilstanden kan ha en ekstremt smal thoraks som innskrenker lungenes vekst og funksjon. Dette leder ofte til livstruende asfyksi, og de fleste individer med Jeune syndrom dør i løpet av spedbarnstiden eller tidlig barndom. Insidensen er estimert til ca. 1 pr 100 000.
(Oversatt fra www.ghr.nlm.nih.gov.)

Genetics Home Reference.
• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: %208500)

Synonym(er): Ciliopati

   


Analysepakker:

> Jeune syndrom  
Dette er et genpanel som inkluderer dypsekvensering (HTS) av gener knyttet til Jeune syndrom.
Ous-AMG-Generell Rekvisisjon 
     

Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Gen: Genpanel Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.