blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsbestemmelse
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
      Aniridi
      Anopthalmi
      Bardet-Biedl syndrom
      Best Vitelliform Makula Dystrofi og autosomal recessiv bestrinopati
      Blepharophimosis syndrome, BPES (MIM 110100)
      Cone dystrofi, cone-rod dystrofi
      Corneadystrofi (stromal type)
      Lebers kongenitale amaurose
      LHON
      Linseluksasjon, ektopisk pupille, ADAMTS4L-relatert øyetilstand
      Norrie
      Optikus atrofi
      Retinitis pigmentosa
      Retinoschisis, X-bundet
      Spielmeyer-Vogt
      Stargardt sykdom, ABCA4-relatert øyesykdom
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
Vis Farmakogenetikk
         

 

Stargardt sykdom, ABCA4-relatert øyesykdom

ABCA4-relatert øyesykdom omfatter en rekke øyetilstander, hvorav Stargardt sykdom er den hyppigst forekommende. Arvegangen er autosomal recessiv. Stargardts sykdom er en form for juvenil makuladegenerasjon som er karakterisert av gule flekker rundt makula i netthinnens pigmentepitel som etter hvert får et såkalt ”bull’s eye” mønster. Fluorescens angiografi har ofte karakteristiske funn. Tilstanden er progressiv. Mutasjoner i ABCA4-genet er også årsak til andre netthinnesykdommer, for eksempel fundus flavimakulatus (FFM), tapp-stav-dystrofi (CRD) og en alvorlig form for retinitis pigmentosa (RP). Det er en viss sammenheng mellom type mutasjon og symptomer, og ”milde” mutasjoner i ABCA4-genet oftest gir FFM eller Stargardt sykdom, mens CRD skyldes mer alvorlige mutasjoner, og RP skyldes null-mutasjoner.

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: )
   


Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Gen: ABCA4 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.