blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsbestemmelse
Vis Fosterdiagnostikk
      Prenatal mikromatrise
      Trisomier - DNA-basert test
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
Vis Farmakogenetikk
         

 

Trisomier - DNA-basert test

Ved mistanke om trisomi 21, 13 eller 18 finnes det spesifikke DNA-baserte tester som gir hurtigere svar enn dersom man skal dyrke celler fra fostervann eller chorion biopsi og gjøre en standard kromosomanalyse (G-banding). I noen tilfeller kan man også få informasjon om det foreligger standard 45,X (Turner syndrom).

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: )

Synonym(er): trisomi 13, 18, 21

   


Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Kromosom: 13, 18, 21, X og Y Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.