blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsbestemmelse
Vis Fosterdiagnostikk
      Prenatal mikromatrise
      Trisomier - DNA-basert test
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
Vis Farmakogenetikk
         

 

Prenatal mikromatrise

Kromosomundersøkelse ved hjelp av mikromatrise for å avklare årsak til funn ved ultralydundersøkelse.

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: )

Synonym(er): Prenatal aCGH

   


Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Kromosom: Alle kromosomer Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
 Mikromatrise (Kopitallsanalyse) Metode: Utføres ved lab: 
 • OGT CytoSure™ Constitutional v3, 60k eller 180k Vis
Ous-AMG-Generell Rekvisisjon
        Hva analyseres: Kopiantallsvariasjon
        Hva gir metoden
        svar på?: 
Påviser ubalanserte genomiske avvik som delesjoner (tap) og duplikasjoner (tillegg), i hovedsak større enn hhv. 400 kb og 100 kb. Enkelte regioner med kjent relasjon til sykdom har en dekning på eksonnivå. Metoden påviser ikke balanserte rearrangement eller lavgradig mosaikk.
     
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.