blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Vis Arvelig disposisjon for sykdom  
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
      ALL
      ALL / B-celle
      ALL / T-celle
      AML / MDS
      Astrocytom
      Atypisk lipom
      Dermatofibrosarcoma protuberans
      Dysplasi/ cervix cancer
      GIST
      Gliom / Glioblastom
      KLL
      KML
      Koloncancer
      Lungecancer
      Lungecancer (ikke-småcellet)
      Lymfom
      Lymfom / Burkitt
      Lymfom / Follikulært
      Lymfom / Mantelcelle
      Malignt melanom
      Mammacancer
      MPD
      MPD / Essensiell trombocytose
      MPD / hypereosinofilt syndrom
      MPD / Myelofibrose
      MPD / Polycytemia vera
      MPD / Systemisk mastocytose
      Myelomatose
      Neuroblastom
      Oligodendroglioma
      Rhabdoid tumor
      Sarkom
      Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom
      Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom
      Sarkom / Ewing, PNET
      Sarkom / Klarcellet
      Sarkom / Myxoid liposarkom
      Sarkom / Synovialt
      Thyroideacancer
      Wilms tumor
Vis Farmakogenetikk
         

 

Lymfom

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: )
   


Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Locus: 11q22/18q21 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q11 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q32 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q32/11q13.3 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q32/18q21.3 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q32/8q24 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 18q21 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 22q11.2 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 2p11 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 2p23 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 3q27 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 6p25 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 7p14 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 7q34 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 8q24 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Kromosom: Alle kromosomer Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
> Gen: IgK/Kde Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.