blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Vis Arvelig disposisjon for sykdom  
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
      ALL
      ALL / B-celle
      ALL / T-celle
      AML / MDS
      Astrocytom
      Atypisk lipom
      Dermatofibrosarcoma protuberans
      Dysplasi/ cervix cancer
      GIST
      Gliom / Glioblastom
      KLL
      KML
      Koloncancer
      Lungecancer
      Lungecancer (ikke-småcellet)
      Lymfom
      Lymfom / Burkitt
      Lymfom / Follikulært
      Lymfom / Mantelcelle
      Malignt melanom
      Mammacancer
      MPD
      MPD / Essensiell trombocytose
      MPD / hypereosinofilt syndrom
      MPD / Myelofibrose
      MPD / Polycytemia vera
      MPD / Systemisk mastocytose
      Myelomatose
      Neuroblastom
      Oligodendroglioma
      Rhabdoid tumor
      Sarkom
      Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom
      Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom
      Sarkom / Ewing, PNET
      Sarkom / Klarcellet
      Sarkom / Myxoid liposarkom
      Sarkom / Synovialt
      Thyroideacancer
      Wilms tumor
Vis Farmakogenetikk
         

 

AML / MDS

Ny

• Informasjon om tilstanden (GeneReviews)

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: )
   


Analysepakker:

> AML/MDS Panel  
Cytocell AML/MDS panel:
5q deletion
PML/RARα
ETO/AML1
MLL rearrangements
inv(16)/t(16;16)
7q deletion
20q deletion
Ous-KRCY Rekvisisjon 
     

Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Locus: 11p15 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
 FISH Kit Metode: Utføres ved lab: 
 • Leica/Kreatech NUP98 Vis
HUS-MGM Rekvisisjoner
        FISH: Bruddprobe    
        Hva analyseres: Bruddprobe mot spesifikt gen
        Hva gir metoden
        svar på?: 
Påviser rearrangement av genet (regionen)
     
> Locus: 11q23 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 12p13 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 13q14 (RB1/retinoblastom) Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 15q22/17q12.1 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 16p13/16q22 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 16q22.1 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 17p13 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 17p13.1 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 17q21 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 20q12 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 20q12/20q13 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 21q22 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 21q22.12 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 21q22/8q22 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 3q26 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 5q31/5q33 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 5q33-34 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 6p22.3/9q34.1 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 7q22.1/7q31 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 7q31 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 8q22(RUNX1T1)/21q22(RUNX1) Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 9q34 / 22q11.2 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Gen: AFF1-MLL Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Kromosom: Alle kromosomer Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
> Gen: CEBPA Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: FLT3 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: KIT Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: MLLT3-MLL Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: NPM1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: SLC26A4 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: WT1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.