blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Indikasjoner:
   
  Vis Arvelig disposisjon for sykdom  
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi
      ALL
      ALL / B-celle
      ALL / T-celle
      AML / MDS
      Astrocytom
      Atypisk lipom
      Dermatofibrosarcoma protuberans
      Dysplasi/ cervix cancer
      GIST
      Gliom / Glioblastom
      KLL
      KML
      Koloncancer
      Lungecancer
      Lungecancer (ikke-småcellet)
      Lymfom
      Lymfom / Burkitt
      Lymfom / Follikulært
      Lymfom / Mantelcelle
      Malignt melanom
      Mammacancer
      MPD
      MPD / Essensiell trombocytose
      MPD / hypereosinofilt syndrom
      MPD / Myelofibrose
      MPD / Polycytemia vera
      MPD / Systemisk mastocytose
      Myelomatose
      Neuroblastom
      Oligodendroglioma
      Rhabdoid tumor
      Sarkom
      Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom
      Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom
      Sarkom / Ewing, PNET
      Sarkom / Klarcellet
      Sarkom / Myxoid liposarkom
      Sarkom / Synovialt
      Thyroideacancer
      Wilms tumor
Vis Farmakogenetikk
         

 

Koloncancer

• Informasjon om tilstanden (OMIM nr.: )
   


Alle analyser som utføres for denne indikasjonen:

> Gen: BRAF Vis evt. andre indikasjoner for gen 
 Sekvensering (Sanger) Metode: Utføres ved lab: 
 • Ekson 15, V600E
  (Også deteksjon av V600K og V600R)
Vis
UNN-MolPat
UNN-MolPat -NB!
HUS-GADE Rekvisisjon
 PCR-alleldeteksjon Metode: Utføres ved lab: 
 • V600E Vis
Molpat Rekvisisjon
StOlavs-medgen Rekvisisjon
 Sekvensvarianter/mutasjoner - Kit Metode: Utføres ved lab: 
Pyrosekvensering av kodon 464-469 og kodon 600 Vis
Molpat Rekvisisjon
        Sekvensering (Pyro): Pyrosekvensering    
        Hva analyseres: Kjent sekvensvariant
        Hva gir metoden
        svar på?: 
Påviser tilstedeværelse av kjent(e) sekvensvariant(er) heterozygot/homozygot
     
> Gen: KRAS Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: MLH1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: NRAS Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.