blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
      • Hvordan portalen oppdateres
strek
      • Driftsmeldinger
strek
blank  

 
Kromosom. (1) Kromatide (2) Sentromer (3) Kort arm (4) Lang arm
 
Kromosom. (1) Kromatide (2) Sentromer (3) Kort arm (4) Lang arm

Hvordan bruke portalen

Det er ulike måter å hente frem analysene i portalen. Man kan bruke søkefeltet eller gå inn via ”Indikasjoner” eller ”Gen/locus”. Man kan også få listet opp analyserepertoaret til enkelt-laboratorier. På kontaktsidene til laboratoriene og i analyse-bildene ligger lenker til laboratorienes rekvisisjonsskjema.
Ved noen indikasjoner har de ulike laboratoriene satt sammen egne samletester (”pakker” av enkeltanalyser). Disse er presentert på sidene.
For en gitt analyse kan du få informasjon om hva de ulike metodene gir svar på (og hva de eventuelt ikke gir svar på).
Informasjon om klinisk tilstand samt rettledning i forhold til rekvisisjonspraksis er foreløpig kun lagt inn for et mindretall av analysene. Men for de fleste indikasjoner kan du finne lenke til databasen OMIM, som er en katalog over alle arvelige sykdommer som er beskrevet. I noen tilfeller finner du også lenke til andre relevante nettsider/databaser med klinisk informasjon.
Hvis du ikke finner analysen du ønsker i Norge, kan du bruke lenkene til utenlandske nettportaler og søke videre.

Det finnes også en ordbok med forklaring på en del fagbegreper. 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.