blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Laboratorier:
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
      Vis UNN-LMI
      Vis UNN-MBA
      Vis UNN-MGA
         • Alle analyser for lab
      Vis UNN-MolPat
   

Medisinsk Genetisk Avdeling
Kort navn: UNN-MGA
   
Rekvisisjonskjema: Generelt rekvisisjonsskjema 
Rekvisisjonskjema 2: Skjema, nødvendige opplysninger ved nevromuskulære sykdommer 
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: Postboks 55
9038 Tromsø
Besøksadresse: MH-bygget plan 6, Breivika
9037 Tromsø
Telefon: 77798300
E-post: medgen@unn.no
   
Kontaktperson: Hilde Monica Frostad Riise Stensland (Genetikkportalen)
Kontakt e-post: hilde.monica.stensland@unn.no
Telefon:
   
Merknad:


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.