blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Laboratorier:
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
      Vis EKSTERN
      Vis HUS-GADE
      Vis HUS-LKB
         • Alle analyser for lab
      Vis HUS-MGM
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Alle analyser ved Seksjon for molekylærbiologiske analyser, Laboratorium for klinisk biokjemi
HUS-LKB
   


Gastrointestinale lidelser

Hemokromatose

> Gen: HFE  

Laktoseintoleranse

> Gen: LCT  


Hematologiske og immunologiske tilstander

Myeloproliferative sykdommer

> Utredning ET og PMF
Utredning ved mistanke om essensiell trombocytose og eller primær myelofibrose. Inneholder mutasjonsanalyse for JAK2V617F og dersom denne er negativ CALR ekson 9 sekvensering og MPLW515K/L analyse dersom både JAK2V617F og CALR analysene er negative.  

> Gen: JAK2  
> Gen: MPL  
> Gen: CALR  

Trombofili

> Gen: F2  
> Gen: F5  

α-thalassemi

> Gen: HBA1  
> Gen: HBA2  

ß-thalassemi

> Gen: HBB  
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.