blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
      • Hvordan portalen oppdateres
strek
      • Driftsmeldinger
strek
blank  

 En hårnålsving fra pre-mRNA. Baser (lys grønn) og stamme (lys blå).
 
En hårnålsving fra pre-mRNA. Baser (lys grønn) og stamme (lys blå).
Hvordan portalen oppdateres


Portalen vedlikeholdes ved at kontaktpersoner rundt på de ulike laboratoriene oppdaterer egne analyser. En styringsgruppe skal ta stilling til prinsippielle spørsmål og utarbeide fortløpende nødvendige endringer i samråd med programmerer. Nettredaktør og leder av styringsgruppen er for tiden begge ansatte ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

   
 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.