blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
      •
strek
blank  

Lenker


European Directory of DNA Diagnostic Laboratories

GeneTests - Laboratory Directory (National Institutes of Health, USA)

Orphanet

Eurogentest

UK Genetic Testing Network

Human Genome Variation Society

MCR-Holland (MLPA-kit-leverandør)

Svensk genetikk-nettside

Genetiske analyser hos barn


 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.