blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
- Nyeste analyser:  
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på CEBPA, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på GNA11, knyttet til Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Medfødt hyperinsulinisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på HADH, knyttet til Medfødt hyperinsulinisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Cystisk fibrose  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på CFTR, knyttet til Cystisk fibrose (Lungesykdommer).
Les mer...

 
 
- Neurofibromatose type 2  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på NF2, knyttet til Neurofibromatose type 2 (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Dravet syndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på SCN1A, knyttet til Dravet syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- α-thalassemi/mental retardasjon  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på ATRX, knyttet til α-thalassemi/mental retardasjon (Syndromer).
Les mer...

 
 
- 15q24.1 mikrodelesjonssyndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på 15q24.1, knyttet til 15q24.1 mikrodelesjonssyndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Limb girdle muskeldystrofi type 2L  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på ANO5, knyttet til Limb girdle muskeldystrofi type 2L (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- upd(7) mat, Silver-Russell syndrom, SRS  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på 7q32, knyttet til upd(7) mat, Silver-Russell syndrom, SRS (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Rhabdoid tumor  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på SMARCB1, knyttet til Rhabdoid tumor (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Ataksi  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på CACNA1A, knyttet til Ataksi (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Hemiplegisk migrene  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på CACNA1A, knyttet til Hemiplegisk migrene (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- oculocutan albinisme  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på TYR, knyttet til oculocutan albinisme (Hudsykdommer).
Les mer...

 
 
- oculocutan albinisme  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på OCA2, knyttet til oculocutan albinisme (Hudsykdommer).
Les mer...

 
 
- Currarino syndrom  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på MNX1, knyttet til Currarino syndrom  (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Spielmeyer-Vogt  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på CLN3, knyttet til Spielmeyer-Vogt (Øyesykdommer).
Les mer...

 
 
- Multippel endokrin neoplasi type 1  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på MEN1, knyttet til Multippel endokrin neoplasi type 1 (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Multippel endokrin neoplasi type 4  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på CDKN1B, knyttet til Multippel endokrin neoplasi type 4 (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Multippel endokrin neoplasi type 4  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på CDKN1B, knyttet til Multippel endokrin neoplasi type 4 (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Familiær hypofysetumor  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på AIP, knyttet til Familiær hypofysetumor (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Familiær hypofysetumor  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på AIP, knyttet til Familiær hypofysetumor (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Dihydropyrimidin dehydrogenase defekt  
  Ous-RH-MBK utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på DPYD, knyttet til Dihydropyrimidin dehydrogenase defekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2C9, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2C9, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2C19, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2C19, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2C19, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2C19, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på TPMT, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på TPMT, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på TPMT, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på TPMT, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på TPMT, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på VKORC1, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP3A5, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå PCR-alleldeteksjon på DPYD, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå PCR-alleldeteksjon på DPYD, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på SLCO1B1, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå PCR-alleldeteksjon på CYP2B6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå PCR-alleldeteksjon på CYP2B6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP3A4, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på GSTA1, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Hypertrofisk kardiomyopati  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering (Sanger) på PRKAG2, knyttet til Hypertrofisk kardiomyopati (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Dilatert kardiomyopati  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering (Sanger) på ABCC9, knyttet til Dilatert kardiomyopati (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Familiær hyperkolesterolemi og annen hyperkolesterolemi  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering (Sanger) på APOB, knyttet til Familiær hyperkolesterolemi og annen hyperkolesterolemi (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Familiær hyperkolesterolemi og annen hyperkolesterolemi  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering (Sanger) på PCSK9, knyttet til Familiær hyperkolesterolemi og annen hyperkolesterolemi (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Hemofili B  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå MLPA Kit på F9, knyttet til Hemofili B (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Hemofili B  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering (Sanger) på F9, knyttet til Hemofili B (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Dilatert kardiomyopati  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på TTN, knyttet til Dilatert kardiomyopati (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Arytmogen høyre ventrikkelcardiomyopati  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på TMEM43, knyttet til Arytmogen høyre ventrikkelcardiomyopati (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Dilatert kardiomyopati  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på BAG3, knyttet til Dilatert kardiomyopati (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Dilatert kardiomyopati  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på RBM20, knyttet til Dilatert kardiomyopati (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Dilatert kardiomyopati  
  Ous-AMG-Hjerte utfører nå Sekvensering (Sanger) på PLN, knyttet til Dilatert kardiomyopati (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- KLL  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 17p13.1, knyttet til KLL (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 17p13.1, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 21q22, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 17q21, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- ALL  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på Xp22.33/Yp11.32, knyttet til ALL (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- KML  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 9q34 / 22q11.2, knyttet til KML (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 11q23, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom / Burkitt  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 8q24, knyttet til Lymfom / Burkitt  (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 12p13, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- MPD / hypereosinofilt syndrom  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 12p13, knyttet til MPD / hypereosinofilt syndrom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom / Burkitt  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 14q32/8q24, knyttet til Lymfom / Burkitt  (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- ALL  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 12p13/21q22, knyttet til ALL (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 6p22.3/9q34.1, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom / Follikulært  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 14q32/18q21.3, knyttet til Lymfom / Follikulært (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom / Follikulært  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 3q27, knyttet til Lymfom / Follikulært (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom / Mantelcelle  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 11q13/14q32.3, knyttet til Lymfom / Mantelcelle (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- KLL  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 13q14/13q34, knyttet til KLL (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 3q26, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- MPD / hypereosinofilt syndrom  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 9p24, knyttet til MPD / hypereosinofilt syndrom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- MPD  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 9p24, knyttet til MPD (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- ALL  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 1p32, knyttet til ALL (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- ALL / B-celle  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 1q23(PBX1)/19p13.3(TCF3), knyttet til ALL / B-celle (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 5q33-34, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- MPD / hypereosinofilt syndrom  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 5q33.2, knyttet til MPD / hypereosinofilt syndrom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 7q31, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- MPD / hypereosinofilt syndrom  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 8p11.2, knyttet til MPD / hypereosinofilt syndrom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 8q22(RUNX1T1)/21q22(RUNX1), knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- ALL / B-celle  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 20p11.2/20q11.2/9p13.2, knyttet til ALL / B-celle (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- ALL  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 9p13, knyttet til ALL (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- ALL  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 10q24, knyttet til ALL (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 11p15, knyttet til AML / MDS (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- KLL  
  HUS-MGM utfører nå FISH Kit på 12q11.1-q11/13q14.3(D13S319)/13q34, knyttet til KLL (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  SFP-Diakonhjemmet utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på OPRM1, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Pseudohypoaldosteronisme, PHA1A  
  Ous-HORMON utfører nå Sekvensering (Sanger) på NR3C2, knyttet til Pseudohypoaldosteronisme, PHA1A (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Artrogryfose med oftal moplegi (DA5)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på PIEZO2, knyttet til Artrogryfose med oftal moplegi (DA5) (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Malignt melanom  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på CDKN2A, knyttet til Malignt melanom (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- PU med hypotoni og macrocefali eller CCA  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på PPP2R1A, knyttet til PU med hypotoni og macrocefali eller CCA (Syndromer).
Les mer...

 
 
- PU med hypotoni og macrocefali eller CCA  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på PPP2R5D, knyttet til PU med hypotoni og macrocefali eller CCA (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Pseudohypoaldosteronisme, PHA1B  
  Ous-HORMON utfører nå Sekvensering (Sanger) på SCNN1A, knyttet til Pseudohypoaldosteronisme, PHA1B (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Thyreoideahormonresistens  
  Ous-HORMON utfører nå Sekvensering (Sanger) på THRA, knyttet til Thyreoideahormonresistens (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- DICER1 syndrom  
  Ous-AMG-Kreft utfører nå Sekvensering (Sanger) på DICER1, knyttet til DICER1 syndrom (Arvelig kreft).
Les mer...

 
   Vi har flyttet!!
Februar 2016 ble de molekylærpatologiske enhetene på
Rikshospitalet og Radiumhospitalet sammenslått.
For nye adresser og rekvisisjonsskjema se vårt nettside:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/molekylærpatologi_/

Forsendelseadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet
Avd for patologi
Enhet for molekylærpatologi
Hovedinngang, resepsjon
Ullernchausseen 70
0379 Oslo


Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet
Avd for patologi
Enhet for molekylærpatologi
Ullernchausseen 64, inngang 2A, blå blokk, 3. etg
0379 Oslo
Molpat  

 

 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.