blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
- Nyeste analyser:  
- Artrogryfose med oftal moplegi (DA5)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på PIEZO2, knyttet til Artrogryfose med oftal moplegi (DA5) (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Malignt melanom  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på CDKN2A, knyttet til Malignt melanom (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- PU med hypotoni og macrocefali eller CCA  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på PPP2R1A, knyttet til PU med hypotoni og macrocefali eller CCA (Syndromer).
Les mer...

 
 
- PU med hypotoni og macrocefali eller CCA  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på PPP2R5D, knyttet til PU med hypotoni og macrocefali eller CCA (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Pseudohypoaldosteronisme  
  Ous-HORMON utfører nå Sekvensering (Sanger) på SCNN1A, knyttet til Pseudohypoaldosteronisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Thyreoideahormonresistens  
  Ous-HORMON utfører nå Sekvensering (Sanger) på THRA, knyttet til Thyreoideahormonresistens (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Pleuropulmonary blastoma  
  Ous-AMG-Kreft utfører nå Sekvensering (Sanger) på DICER1, knyttet til Pleuropulmonary blastoma (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- DICER1 syndrom  
  Ous-AMG-Kreft utfører nå Sekvensering (Sanger) på DICER1, knyttet til DICER1 syndrom (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Lobulær brystkreft  
  Ous-AMG-Kreft utfører nå MLPA Kit på CDH1, knyttet til Lobulær brystkreft (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Lobulær brystkreft  
  Ous-AMG-Kreft utfører nå Sekvensering (Sanger) på CDH1, knyttet til Lobulær brystkreft (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Fenylketonuri  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering (Sanger) på PAH, knyttet til Fenylketonuri (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Trifunksjonelt protein mangel  
  Ous-RH-MBK utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på HADHA, knyttet til Trifunksjonelt protein mangel (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Dyskondrosteose  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på SHOX, knyttet til Dyskondrosteose (Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser).
Les mer...

 
 
- Torsjonsdystoni  
  Ous-AMG-Generell utfører nå Sekvensering (Sanger) på TOR1A, knyttet til Torsjonsdystoni (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Thyreoideahormonresistens  
  Ous-HORMON utfører nå Sekvensering (Sanger) på SLC16A2, knyttet til Thyreoideahormonresistens (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  StOlavs-medgen utfører nå Sekvensering (Sanger) på CYP3A5, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  StOlavs-medgen utfører nå Sekvensering (Sanger) på CYP3A4, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Hereditær pancreatitt  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på SPINK1, knyttet til Hereditær pancreatitt (Gastrointestinale lidelser).
Les mer...

 
 
- Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi  
  Ous-HORMON utfører nå Sekvensering (Sanger) på AP2S1, knyttet til Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- 1-alpha hydroksylasesvikt  
  Ous-HORMON utfører nå Sekvensering (Sanger) på CYP27B1, knyttet til 1-alpha hydroksylasesvikt (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Crouzon syndrom  
  Ous-AMG-Generell utfører nå Sekvensering (Sanger) på FGFR2, knyttet til Crouzon syndrom (Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser).
Les mer...

 
 
- Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrom  
  StOlavs-medgen utfører nå Sekvensering (Sanger) på PTEN, knyttet til Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrom (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Familiær adenomatøs polypose (FAP)  
  Ous-AMG-Kreft utfører nå Sekvensering (Sanger) på APC, knyttet til Familiær adenomatøs polypose (FAP) (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Lynch syndrom  
  Ous-AMG-Kreft utfører nå Sekvensering (Sanger) på PMS2, knyttet til Lynch syndrom (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Retinoblastom  
  Ous-AMG-Kreft utfører nå Sekvensering (Sanger) på RB1, knyttet til Retinoblastom (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Fabry  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på GLA, knyttet til Fabry (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- POLG-relatert mitokondriesykdom  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på POLG, knyttet til POLG-relatert mitokondriesykdom (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alpers syndrom  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på POLG, knyttet til Alpers syndrom (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Medfødt hjertemisdannelser  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på NKX2-5, knyttet til Medfødt hjertemisdannelser (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Spielmeyer-Vogt  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på CLN3, knyttet til Spielmeyer-Vogt (Øyesykdommer).
Les mer...

 
 
- Medfødt hjertemisdannelser  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på BMP4, knyttet til Medfødt hjertemisdannelser (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Medfødt hjertemisdannelser  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på TBX5, knyttet til Medfødt hjertemisdannelser (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Medfødt hjertemisdannelser  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på GATA4, knyttet til Medfødt hjertemisdannelser (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Medfødt hjertemisdannelser  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på CRELD1, knyttet til Medfødt hjertemisdannelser (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Medfødt hjertemisdannelser  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på 22q11, knyttet til Medfødt hjertemisdannelser (Hjertegenetikk).
Les mer...

 
 
- Prenatal mikromatrise  
  Ous-AMG-Generell utfører nå Mikromatrise (Kopitallsanalyse) på Alle kromosomer, knyttet til Prenatal mikromatrise (Fosterdiagnostikk).
Les mer...

 
 
- Pitt Hopkins syndrom  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på TCF4, knyttet til Pitt Hopkins syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Adrenal hypoplasi  
  Ous-HORMON utfører nå Sekvensering (Sanger) på NR0B1, knyttet til Adrenal hypoplasi (Diverse).
Les mer...

 
 
- Infertilitet  
  Ous-AMG-Generell utfører nå PCR-fragmentanalyse på X/Y, knyttet til Infertilitet (Fertilitet og kjønnsbestemmelse).
Les mer...

 
 
- Infertilitet  
  Ous-AMG-Generell utfører nå PCR-fragmentanalyse på X/Y, knyttet til Infertilitet (Fertilitet og kjønnsbestemmelse).
Les mer...

 
 
- Prostatakreft  
  Ous-AMG-Kreft utfører nå Sekvensering (Sanger) på HOXB13, knyttet til Prostatakreft (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Hereditær spastisk paraplegi (HSP)  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på REEP1, knyttet til Hereditær spastisk paraplegi (HSP) (Nevrologiske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Brown-Vialetto-Van Laere Syndrome  
  SH-TEL utfører nå Sekvensering (Sanger) på SLC52A3, knyttet til Brown-Vialetto-Van Laere Syndrome (Døvhet).
Les mer...

 
 
- α-thalassemi  
  HUS-LKB utfører nå Sekvensering (Sanger) på HBA1, knyttet til α-thalassemi (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- α-thalassemi  
  HUS-LKB utfører nå Sekvensering (Sanger) på HBA2, knyttet til α-thalassemi (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Medfødt hyperinsulinisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på GCK, knyttet til Medfødt hyperinsulinisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Medfødt hyperinsulinisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på HNF4A, knyttet til Medfødt hyperinsulinisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Medfødt hyperinsulinisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering (Sanger) på KCNJ11, knyttet til Medfødt hyperinsulinisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Neonatal Diabetes Mellitus, NDM  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på 6q24, knyttet til Neonatal Diabetes Mellitus, NDM (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Bryst- og eggstokkreft  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på BRCA2, knyttet til Bryst- og eggstokkreft (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  SFP-Diakonhjemmet utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på UGT1A4, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  SFP-Diakonhjemmet utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på OPRM1, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  SFP-Diakonhjemmet utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP3A4, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Neurofibromatose type 2  
  StOlavs-medgen utfører nå Sekvensering (Sanger) på NF2, knyttet til Neurofibromatose type 2 (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Wilms tumor  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 11p13, knyttet til Wilms tumor (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Wilms tumor  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Wilms tumor (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Klarcellet  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Sarkom / Klarcellet (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom / Follikulært  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Lymfom / Follikulært (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Synovialt  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Sarkom / Synovialt (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom / Mantelcelle  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Lymfom / Mantelcelle (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Astrocytom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Astrocytom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Malignt melanom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Malignt melanom  (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Atypisk lipom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Atypisk lipom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Retinoblastom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Retinoblastom (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Thyroideacancer  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Thyroideacancer  (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Sarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Ewing, PNET  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Sarkom / Ewing, PNET (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Myxoid liposarkom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Sarkom / Myxoid liposarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Dysplasi/ cervix cancer  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Dysplasi/ cervix cancer (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Mammacancer  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Mammacancer (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Dermatofibrosarcoma protuberans  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Dermatofibrosarcoma protuberans (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Lymfom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- GIST  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til GIST (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Rhabdoid tumor  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Rhabdoid tumor (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Oligodendroglioma  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Oligodendroglioma (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Neuroblastom  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Neuroblastom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom / Burkitt  
  Ous-KRCY utfører nå G-banding på Alle kromosomer, knyttet til Lymfom / Burkitt  (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Rhabdoid tumor  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 22q12, knyttet til Rhabdoid tumor (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 21q22.13-q22.2, knyttet til Sarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 9q22-9q31, knyttet til Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Dermatofibrosarcoma protuberans  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 17q21/22q13, knyttet til Dermatofibrosarcoma protuberans (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Gliom / Glioblastom  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på CEP 7 og CEP 10, knyttet til Gliom / Glioblastom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Myelomatose  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 17p13.1, knyttet til Myelomatose (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 13, knyttet til Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Ewing, PNET  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 22q12, knyttet til Sarkom / Ewing, PNET (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Myxoid liposarkom  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 12q13, knyttet til Sarkom / Myxoid liposarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Myxoid liposarkom  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 16p11.2, knyttet til Sarkom / Myxoid liposarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Myelomatose  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 14q32.3, knyttet til Myelomatose (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Myelomatose  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 4p16.3/14q32.3, knyttet til Myelomatose (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Myelomatose  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 11q13/14q32.3, knyttet til Myelomatose (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Myelomatose  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 14q32/16q32, knyttet til Myelomatose (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Myelomatose  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 6p21/14q32, knyttet til Myelomatose (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Ewing, PNET  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 21q22/22q12, knyttet til Sarkom / Ewing, PNET (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Sarkom / Ewing, PNET  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 11q24/22q12, knyttet til Sarkom / Ewing, PNET (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Retinoblastom  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 13q14.2, knyttet til Retinoblastom (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Sarkom  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 12q15, knyttet til Sarkom (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- KML  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 9q34 / 22q11.2, knyttet til KML (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Lymfom / Burkitt  
  Ous-KRCY utfører nå FISH Kit på 22q11.2, knyttet til Lymfom / Burkitt  (Cancer cytogenetikk/ molekylær patologi).
Les mer...

 
   Vi har flyttet!!
Februar 2016 ble de molekylærpatologiske enhetene på
Rikshospitalet og Radiumhospitalet sammenslått.
For nye adresser og rekvisisjonsskjema se vårt nettside:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/molekylærpatologi_/

Forsendelseadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet
Avd for patologi
Enhet for molekylærpatologi
Hovedinngang, resepsjon
Ullernchausseen 70
0379 Oslo


Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet
Avd for patologi
Enhet for molekylærpatologi
Ullernchausseen 64, inngang 2A, blå blokk, 3. etg
0379 Oslo
Molpat  

 

 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.