blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  • Gen  • Locus  • Kromosom 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C D S X
 
  Xp11.2/18q11.2  (SSX1/2 / SYT)  
  Xp22.2-p22.1  
  Xp22.2-p22.1  (FGF23)  
  Xp22.2-p22.1  (PHEX)  
  Xp22.3  
  Xp22.33/Yp11.32  
     

Viser oversikt over registrerte GenNy/ loci.
   
  • Gen  • Locus  • Kromosom 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.