blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  • Gen  • Locus  • Kromosom 
 
 
  13  
  13, 18, 21, X og Y  
     

Kromosom: 13, 18, 21, X og Y  

Indikasjoner knyttet til 13, 18, 21, X og Y
Fosterdiagnostikk
  • Trisomier - DNA-basert test

Tilgjengelige analysemetoder og utførende laboratorier

> Kromosom: 13, 18, 21, X og Y  
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.