blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  • Gen  • Locus  • Kromosom 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C D S X
 
  9p13  
  9p21  (p16)  
  9p24  
  9q22-9q31  
  9q22.3  
  9q34 / 22q11.2  (BCR/ABL)  
     

Locus: 9q34 / 22q11.2  (Tilsvarende gen: BCR/ABL)

Indikasjoner knyttet til 9q34 / 22q11.2
Molekylær patologi
  • ALL
  • ALL / B-celle
  • AML / MDS
  • KML

Tilgjengelige analysemetoder og utførende laboratorier

> Locus: 9q34 / 22q11.2  
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.