blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

NGS-OI-UTVLab: SH-TEL

Klikk på tittellinjene under for å vise/skjule detaljer om panelet:

Referanse: Osteogenesis imperfecta, Marini CJ et al, Nature Reviews Disease Primers, Vol 3, Article number 17052, 18 August 2017

Mistanke om:

 • Osteogenesis imperfecta (OI), moderat til alvorlig grad dvs. OI med recessiv eller X bundet arvegang samt OI som skyldes de novo dominant genfeil dvs.

  • OI type II

  • OI type III

  • OI type V – OI type XVIII

 • Osteoporose-pseudoglioma syndrom

 • Stuve-Wiedemann syndrom

 • Hypofosfatasi

Ikke indikasjon

 • Mistanke om:

  • OI type I

  • OI type IV

  • Brudd som følge av barnemishandling

Ved mistanke om en av ovenstående tilstander, se NGS-OI

NB! Ikke rekvirer denne testen hvis kjent sykdomsgivende variant eller varianter er tidligere påvist i familien. Rekvirer heller målrettet Sangersekvensering for varianten(e)


 • Heleksom-analyse som filtreres bioinformatisk for å undersøke genpanel

 • Prøver av foreldre eller andre slektninger kan bli etterspurt til hjelp i tolkningsarbeidet

 • Svartid er vanligvis under tre måneder, og prøver kan prioriteres etter avtale

 • Analysen kan senere utvides til å undersøke flere gener ved forespørsel

 • Analysen kan senere utvides til hel-eksom sekvensering etter genetisk veiledning


Følgende blir ikke påvist:

 • kopitallsvarianter (duplikasjoner eller delesjoner større enn ca 30 basepar) for eksempel delesjon / duplikasjon av et ekson eller av flere gener (unntak: enkelte homozygote delesjoner vil kunne detekteres)

 • lavgradig mosaisisme

 • avvik i gener assosiert med syndromer hvor økt benskjørhet kan forekomme men som ikke er nevnt ovenfor under indikasjoner


Vi trenger:

 • EDTA blodprøve

 • Gode anamnestiske og fenotypiske opplysninger  • Vis genlisten: (22 gen)
  • Vis panelbeskrivelser

Referanse: Osteogenesis imperfecta, Marini CJ et al, Nature Reviews Disease Primers, Vol 3, Article number 17052, 18 August 2017

Mistanke om:

 • Osteogenesis imperfecta (OI), moderat til alvorlig grad dvs. OI med recessiv eller X bundet arvegang samt OI som skyldes de novo dominant genfeil dvs.

  • OI type II

  • OI type III

  • OI type V – OI type XVIII

 • Osteoporose-pseudoglioma syndrom

 • Stuve-Wiedemann syndrom

 • Hypofosfatasi

Ikke indikasjon

 • Mistanke om:

  • OI type I

  • OI type IV

  • Brudd som følge av barnemishandling

Ved mistanke om en av ovenstående tilstander, se NGS-OI

NB! Ikke rekvirer denne testen hvis kjent sykdomsgivende variant eller varianter er tidligere påvist i familien. Rekvirer heller målrettet Sangersekvensering for varianten(e)


 • Heleksom-analyse som filtreres bioinformatisk for å undersøke genpanel

 • Prøver av foreldre eller andre slektninger kan bli etterspurt til hjelp i tolkningsarbeidet

 • Svartid er vanligvis under tre måneder, og prøver kan prioriteres etter avtale

 • Analysen kan senere utvides til å undersøke flere gener ved forespørsel

 • Analysen kan senere utvides til hel-eksom sekvensering etter genetisk veiledning


Følgende blir ikke påvist:

 • kopitallsvarianter (duplikasjoner eller delesjoner større enn ca 30 basepar) for eksempel delesjon / duplikasjon av et ekson eller av flere gener (unntak: enkelte homozygote delesjoner vil kunne detekteres)

 • lavgradig mosaisisme

 • avvik i gener assosiert med syndromer hvor økt benskjørhet kan forekomme men som ikke er nevnt ovenfor under indikasjoner


Vi trenger:

 • EDTA blodprøve

 • Gode anamnestiske og fenotypiske opplysninger

Referanse: Osteogenesis imperfecta, Marini CJ et al, Nature Reviews Disease Primers, Vol 3, Article number 17052, 18 August 2017

Mistanke om:

 • Osteogenesis imperfecta (OI), moderat til alvorlig grad dvs. OI med recessiv eller X bundet arvegang samt OI som skyldes de novo dominant genfeil dvs.

  • OI type II

  • OI type III

  • OI type V – OI type XVIII

 • Osteoporose-pseudoglioma syndrom

 • Stuve-Wiedemann syndrom

 • Hypofosfatasi

Ikke indikasjon

 • Mistanke om:

  • OI type I

  • OI type IV

  • Brudd som følge av barnemishandling

Ved mistanke om en av ovenstående tilstander, se NGS-OI

NB! Ikke rekvirer denne testen hvis kjent sykdomsgivende variant eller varianter er tidligere påvist i familien. Rekvirer heller målrettet Sangersekvensering for varianten(e)


 • Heleksom-analyse som filtreres bioinformatisk for å undersøke genpanel

 • Prøver av foreldre eller andre slektninger kan bli etterspurt til hjelp i tolkningsarbeidet

 • Svartid er vanligvis under tre måneder, og prøver kan prioriteres etter avtale

 • Analysen kan senere utvides til å undersøke flere gener ved forespørsel

 • Analysen kan senere utvides til hel-eksom sekvensering etter genetisk veiledning


Følgende blir ikke påvist:

 • kopitallsvarianter (duplikasjoner eller delesjoner større enn ca 30 basepar) for eksempel delesjon / duplikasjon av et ekson eller av flere gener (unntak: enkelte homozygote delesjoner vil kunne detekteres)

 • lavgradig mosaisisme

 • avvik i gener assosiert med syndromer hvor økt benskjørhet kan forekomme men som ikke er nevnt ovenfor under indikasjoner


Vi trenger:

 • EDTA blodprøve

 • Gode anamnestiske og fenotypiske opplysninger

Referanse: Osteogenesis imperfecta, Marini CJ et al, Nature Reviews Disease Primers, Vol 3, Article number 17052, 18 August 2017

Mistanke om:

 • Osteogenesis imperfecta (OI), moderat til alvorlig grad dvs. OI med recessiv eller X bundet arvegang samt OI som skyldes de novo dominant genfeil dvs.

  • OI type II

  • OI type III

  • OI type V – OI type XVIII

 • Osteoporose-pseudoglioma syndrom

 • Stuve-Wiedemann syndrom

 • Hypofosfatasi

Ikke indikasjon

 • Mistanke om:

  • OI type I

  • OI type IV

  • Brudd som følge av barnemishandling

Ved mistanke om en av ovenstående tilstander, se NGS-OI

NB! Ikke rekvirer denne testen hvis kjent sykdomsgivende variant eller varianter er tidligere påvist i familien. Rekvirer heller målrettet Sangersekvensering for varianten(e)


 • Heleksom-analyse som filtreres bioinformatisk for å undersøke genpanel

 • Prøver av foreldre eller andre slektninger kan bli etterspurt til hjelp i tolkningsarbeidet

 • Svartid er vanligvis under tre måneder, og prøver kan prioriteres etter avtale

 • Analysen kan senere utvides til å undersøke flere gener ved forespørsel

 • Analysen kan senere utvides til hel-eksom sekvensering etter genetisk veiledning


Følgende blir ikke påvist:

 • kopitallsvarianter (duplikasjoner eller delesjoner større enn ca 30 basepar) for eksempel delesjon / duplikasjon av et ekson eller av flere gener (unntak: enkelte homozygote delesjoner vil kunne detekteres)

 • lavgradig mosaisisme

 • avvik i gener assosiert med syndromer hvor økt benskjørhet kan forekomme men som ikke er nevnt ovenfor under indikasjoner


Vi trenger:

 • EDTA blodprøve

 • Gode anamnestiske og fenotypiske opplysninger

Referanse: Osteogenesis imperfecta, Marini CJ et al, Nature Reviews Disease Primers, Vol 3, Article number 17052, 18 August 2017

Mistanke om:

 • Osteogenesis imperfecta (OI), moderat til alvorlig grad dvs. OI med recessiv eller X bundet arvegang samt OI som skyldes de novo dominant genfeil dvs.

  • OI type II

  • OI type III

  • OI type V – OI type XVIII

 • Osteoporose-pseudoglioma syndrom

 • Stuve-Wiedemann syndrom

 • Hypofosfatasi

Ikke indikasjon

 • Mistanke om:

  • OI type I

  • OI type IV

  • Brudd som følge av barnemishandling

Ved mistanke om en av ovenstående tilstander, se NGS-OI

NB! Ikke rekvirer denne testen hvis kjent sykdomsgivende variant eller varianter er tidligere påvist i familien. Rekvirer heller målrettet Sangersekvensering for varianten(e)


 • Heleksom-analyse som filtreres bioinformatisk for å undersøke genpanel

 • Prøver av foreldre eller andre slektninger kan bli etterspurt til hjelp i tolkningsarbeidet

 • Svartid er vanligvis under tre måneder, og prøver kan prioriteres etter avtale

 • Analysen kan senere utvides til å undersøke flere gener ved forespørsel

 • Analysen kan senere utvides til hel-eksom sekvensering etter genetisk veiledning


Følgende blir ikke påvist:

 • kopitallsvarianter (duplikasjoner eller delesjoner større enn ca 30 basepar) for eksempel delesjon / duplikasjon av et ekson eller av flere gener (unntak: enkelte homozygote delesjoner vil kunne detekteres)

 • lavgradig mosaisisme

 • avvik i gener assosiert med syndromer hvor økt benskjørhet kan forekomme men som ikke er nevnt ovenfor under indikasjoner


Vi trenger:

 • EDTA blodprøve

 • Gode anamnestiske og fenotypiske opplysninger

Referanse:

Osteogenesis imperfecta, Marini CJ et al, Nature Reviews Disease Primers, Vol 3, Article number 17052, 18 August 2017

Mistanke om:

 • Osteogenesis imperfecta (OI), moderat til alvorlig grad dvs. OI med recessiv eller X bundet arvegang samt OI som skyldes de novo dominant genfeil dvs.
  • OI type II
  • OI type III
  • OI type V – OI type XVIII
 • Osteoporose-pseudoglioma syndrom
 • Stuve-Wiedemann syndrom
 • Hypofosfatasi

Ikke indikasjon

 • Mistanke om:
  • OI type I
  • OI type IV
  • Brudd som følge av barnemishandling

Ved mistanke om en av ovenstående tilstander, se NGS-OI

NB! Ikke rekvirer denne testen hvis kjent sykdomsgivende variant eller varianter er tidligere påvist i familien. Rekvirer heller målrettet Sangersekvensering for varianten(e)


 • Heleksom-analyse som filtreres bioinformatisk for å undersøke genpanel
 • Prøver av foreldre eller andre slektninger kan bli etterspurt til hjelp i tolkningsarbeidet
 • Svartid er vanligvis under tre måneder, og prøver kan prioriteres etter avtale
 • Analysen kan senere utvides til å undersøke flere gener ved forespørsel
 • Analysen kan senere utvides til hel-eksom sekvensering etter genetisk veiledning

Følgende blir ikke påvist:

 • kopitallsvarianter (duplikasjoner eller delesjoner større enn ca 30 basepar) for eksempel delesjon / duplikasjon av et ekson eller av flere gener (unntak: enkelte homozygote delesjoner vil kunne detekteres)

 • lavgradig mosaisisme

 • avvik i gener assosiert med syndromer hvor økt benskjørhet kan forekomme men som ikke er nevnt ovenfor under indikasjoner


Vi trenger:

 • EDTA blodprøve

 • Gode anamnestiske og fenotypiske opplysninger   
SH-TEL Sykehuset Telemark, Seksjon for medisinsk genetikk • Klikk for å vise lab og lenker til rekvisisjon.

   
Metode NGS panel: Eksombasert genpanel
Hva analyseres Alle eksoner (kodende regioner) i genomet med flankerende intronsekvenser anrikes vha. et capture kit og sekvenseres. Ved hjelp av et bioinformatisk filter analyseres kun varianter i de genene som inngår i genpanelet. Alle eksomdata er imidlertid lagret og kan brukes til re-analyser.
Hva gir metoden svar på?  Påviser alle sjeldne sekvensvarianter i undersøkte sekvenser etter filtrering bla med tanke på arvegang, allelfrekvens, dekningsgrad og den aktuelle genlisten. Filtrering er spesifikk for test og lab. Lavere dekning kan forekomme i en mindre del av eksomet, og en uoppdaget genfeil kan derfor likevel foreligge. Testen påviser ikke kopitallsvarianter (dvs delesjoner/duplikasjoner av ett eller flere hele eksoner), triplettekspansjoner og andre ekspansjoner, metyleringsforstyrrelser, lavgradig mosaisisme og mutasjoner i mitokondrie-DNA.
   

   
EDTA blod
   

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.