blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
      Vis HUS-GADE
      Vis HUS-MBF
      Vis HUS-MGM
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Avdeling for medisinsk genetikk
Kort navn: HUS-MGM
   
Rekvisisjonskjema: Rekvisisjonsskjema for nedlastning 
  Rekvisisjonsskjema - for elektronisk utfylling 
  Rekvisisjonsskjema - MODY 
  NGS info til foreldre (TRIO-Info)  
  Info prøvetaking og forsendelse HUS-MGM  
   
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: Haukeland Universitetssykehus
5000 Bergen
Besøksadresse: Laboratoriebygget, 2. etasje
 
Telefon: 55 97 54 75
E-post:
   
Kontaktperson: Pablo Cortez (Kun for tekniske spørsmål om genetikkportalen)
Kontakt e-post: pablo.cortez@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 53 31
   
Merknad:

Avdelingen har følgende svartidsrammer: DNA-baserte tester: 2-6 uker, ikke lenger enn 12 uker Cytogenetiske tester: 6-10 uker Hasteprøver (PND, beinmarg): 2-21 dager. MGM er akkreditert etter NS-EN ISO 15189.(Se info på nettsiden).


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.