blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis Ous-AMG-Hjerte
      Vis Ous-AMG-Kreft
      Vis Ous-FAR
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
      Vis OUS-Molpat
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Avdeling for medisinsk genetikk – Seksjon for laboratoriediagnostikk - Enhet for generell genetikk
Kort navn: Ous-AMG-Generell
   
Rekvisisjonskjema: Rekvisisjoner 
  Oversikt over genpaneler 
   
Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Postboks 4956 Nydalen
0424  Oslo
Besøksadresse: Kirkeveien 166, bygg 25 (Laboratoriebygget), Inngang Syd, 6. etasje
 
Telefon: 22119860
E-post: jim.thorsen@ous-hf.no
   
Kontaktperson: Lars Retterstøl
Kontakt e-post: lars.retterstol@ous-hf.no
Telefon: 23016636
   
Merknad:

Korrekt og tydelig utfylling av rekvisisjonsskjema er avgjørende og må inneholde: 1. Rekvirentens fulle navn og HPR-nummer 2. Rekvirentens arbeidssted (institusjon – avdeling/seksjon/enhet, legekontor/senter) 3. Rekvirentens adresse.


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.