blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
      Vis SFP-Diakonhjemmet
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Senter for Psykofarmakologi
Kort navn: SFP-Diakonhjemmet
   
Rekvisisjonskjema: Farmakogenetiske analyser 
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo
Besøksadresse: Forskningsveien 13
0319 Oslo
Telefon: 22 02 99 40
E-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no
   
Kontaktperson: Marianne K Kringen
Kontakt e-post: mariannekristiansen.kringen@diakonsyk.no
Telefon: 22 45 46 67
   
Merknad:

Senter for Psykofarmakologi (SFP) er et kompetansesenter i klinisk psykofarmakologi. Vi arbeider for å fremme kunnskap om legemidler og bivirkninger, og har som mål å bidra til mer rasjonell legemiddelbruk i psykiatrien.


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.