blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
      Vis Ous-AMG-Hjerte
      Vis Ous-AMG-Kreft
      Vis Ous-FAR
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
      Vis OUS-Molpat
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Avdeling for patologi, Enhet for molekylærpatologi
Kort navn: OUS-Molpat
   
Rekvisisjonskjema: For oppdatert rekvisisjon, se vårt nettside 
   
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, avd for patologi, Enhet for molekylærpatologi, Ullernchausseen 70
0379 Oslo
Besøksadresse: Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Avd for patologi, Enhet for molekylærpatologi, Hovedinngang, resepsjon, Ullernchausseen 64, inngang 2A
0379 Oslo
Telefon: 95047291 / 95460472
E-post:
   
Kontaktperson: Ranjan Chrisanthar
Kontakt e-post: ranjch@ous-hf.no/ingvor@ous-hf.no
Telefon: 94541880
   
Merknad:

For oppdatert info, se vårt nettside; https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologi/enhet-for-molekylerpatologi


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.