blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
      Vis Ous-AMG-Hjerte
      Vis Ous-AMG-Kreft
      Vis Ous-FAR
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
      Vis OUS-Molpat
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Avdeling for Nyfødtscreening
Kort navn: Ous-RH-NFS
   
Rekvisisjonskjema:  
   
Postadresse: Nyfødtscreeningen, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen
0424  Oslo
Besøksadresse: OUS Rikshospitalet, Rom B2.4017, Sognsvannsveien 20, Oslo
 
Telefon: 23077820/23077822
E-post: nyfodtscreeningen@ous-hf.no
   
Kontaktperson: Asbjørg Stray-Pedersen
Kontakt e-post: astraype@ous-hf.no
Telefon: 23077831
   
Merknad:


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.