blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
      Vis Ous-AMG-Hjerte
      Vis Ous-AMG-Kreft
      Vis Ous-FAR
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
      Vis OUS-Molpat
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Alle analyser ved Avdeling for patologi, Enhet for molekylærpatologi
OUS-Molpat
For oppdatert info, se vårt nettside; https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologi/enhet-for-molekylerpatologi
   


Hematologiske og immunologiske tilstander

Myeloproliferative sykdommer

> Gen: JAK2  Molekylær patologi

ALL / B-celle

> Locus: 9q34 / 22q11.2  
> Locus: 12p13/21q22  
> Gen: TCF3/PBX1  

ALL / T-celle

> Locus: 1p32  

GIST

> Gen: KIT  
> Gen: PDGFRA  

KLL

> Locus: 14q32  

KML

> Locus: 9q34 / 22q11.2  

Lungecancer (ikke-småcellet)

> Gen: EGFR  

Lymfom

> Locus: 14q32  
> Locus: 7q34  
> Locus: 14q11  
> Locus: 7p14  
> Gen: IgK/Kde  

Oligodendroglioma

> Locus: 1p36/1q25  
> Locus: 19p13/19q13  

Sarkom / Ewing, PNET

> Locus: 22q12  

AML / MDS

> Locus: 11q23  
> Locus: 21q22/8q22  
> Locus: 15q22/17q12.1  
> Locus: 16q22.1  
> Gen: FLT3  
> Gen: NPM1  
> Gen: CEBPA  
> Gen: AFF1-MLL  
> Gen: KIT  
> Gen: MLLT3-MLL  
> Gen: WT1  

Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom

> Gen: PAX3/7-FOXO1  

Sarkom / Synovialt

> Locus: 18q11.2  

Koloncancer

> Gen: KRAS  
> Gen: BRAF  
> Gen: NRAS  
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.