blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Medfødt hjertemisdannelser

Medfødte (kongenitte) hjertefeil er en fellesbetegnelse på medfødte misdannelser av hjertet og/eller de store arteriene.
Hjertefeil konstateres hos cirka én prosent av alle levendefødte barn. Medfødte utviklingsfeil er den vanligste årsaken til hjertesykdom hos barn. Hjertefeil kan opptre som en arvelig sykdom som for eksempel Marfans syndrom. De vanligste formene for hjertefeil er ventrikkelseptumdefekter (VSD, utgjør 1/3 del av alle hjertefeil), atrieseptumdekter (ASD), persisterende ductus arteriosus (PDA), coarctatio aortae og Fallots tetrade.
Flere barn med hjertefeil i en familie med friske foreldre ser man meget sjelden. Et foreldrepar som har fått et barn med hjertefeil har i underkant av to prosent risiko for at neste barn kan få hjertefeil.

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )
   


Analysepakker

> NGS-Rasopatier  
SH-TEL Rekvisisjon  

 

Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Locus: 22q11 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Gen: BMP4 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: CRELD1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: GATA4 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: NKX2-5 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: TBX5 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.