blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Bindevevssykdommer
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsutvikling
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
      Adrenoleukodystrofi, X-bundet
      Alpers syndrom
      Alzheimers sykdom
      Amyotrofisk lateral sklerose
      Artrogryfose med oftal moplegi (DA5)
      Ataksi
      Ataksi - oculomotor apraksi
      Barth syndrom
      Cadasil
      CCHS - sentralt kongenitalt hypoventilasjonssyndrom
      Charcot Marie Tooth
      Dentatorubral-pallidoluysian atrophy
      Duchenne/Becker muskeldystrofi
      Dystrophia myotonica 1
      Dystrophia myotonica 2
      Epileptisk encefalopati
      Friedreichs ataksi
      Hemiplegisk migrene
      Hereditary Neuropathies with liability to Pressure Palsies
      Hereditær nevropati
      Hereditær spastisk paraplegi (HSP)
      Huntington sykdom
      Hypokalemisk periodisk paralyse
      Lebers hereditære opticusatrofi
      Limb girdle muskeldystrofi type 1C
      Limb girdle muskeldystrofi type 2A
      Limb girdle muskeldystrofi type 2I
      Limb girdle muskeldystrofi type 2L
      Limb-girdle muskeldystofi type 2C
      Limb-girdle muskeldystofi type 2D
      Limb-girdle muskeldystofi type 2E
      Limb-girdle muskeldystofi type 2F
      Limb-girdle muskeldystofi type 2J
      MELAS
      MERRF
      Miyoshi muskeldystrofi 3
      Motornevronsykdommer
      Muskeldystrofi
      Myotonia congenita
      NARP
      Oculopharyngeal muskeldystrofi
      Parkinson syndrom, familiær type (park 8)
      PHARC
      POLG-relatert mitokondriesykdom
      Progressiv myoklonisk epilepsi, PME
      Spinal and Bulbar Muscular Atrophy
      Spinal muskelatrofi
      Spinocerebellær ataksi type 14 (SCA14)
      Store delesjoner i mtDNA
      Tibial muskeldystrofi
      Torsjonsdystoni
      Trifunksjonelt protein mangel
      Tynnfibernevropati
      Welander distal myopati
      Wilson disease
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Farmakogenetikk
Vis Molekylær patologi
         

Charcot Marie Tooth

Charcot Marie Tooth (CMT) er den hyppigste diagnosen ved arvelige nevropatier og er svært genetisk heterogen med mer enn 45 identifiserte gener. De ulike undergruppene av tilstanden viser også ulik arvegang. Imidlertid er de fleste av disse genene meget sjelden årsak til CMT, og de som har sjeldne former for CMT har ofte også andre tilleggsfunn. CMT inndeles etter nerveledningshastigheten i medianusnerven og nevrofysiologiske data er essensielt ved klinisk utredning av denne pasientgruppa. På rekvisisjonen bør derfor både mistenkt arvegang og kliniske/elektrofysiologiske data oppgis. CMT1 (autosomal dominant) viser nedsatt nerveledningshastighet <38m/s, CMT2 (autosomal dominant) >38m/s og intermediær CMT mellom 24-45 m/s. CMT har oftest dominant arvegang, men også X-bundet (CMTX) og enda sjeldnere, autosomal recessiv arvegang (CMT4), forekommer. Av alle undergruppene er CMT1 desidert hyppigst, fulgt av CMTX og CMT2. Den hyppigste årsaken til CMT1 er en duplikasjon i PMP22 genet som ikke oppdages ved sekvensering, men for eksempel ved MLPA analyse ( som også identifiserer over 80% av tilfellene med HNPP; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1392/ ).
(Se Gene Reviews- CMT Overview:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1358/ )


TESTSTRATEGI

DNA undersøkelse ved CMT hvor mutasjonen/varianten allerede er kjent i familien:
Bestill test (MLPA eller tradisjonell Sangersekvensering) kun av denne varianten i det gitte genet hos pasienten. Oppgi på rekvisisjonsskjemaet hvilken mutasjon/variant som ønskes testet.


DNA undersøkelser ved CMT hvor variant er ukjent
Vi anbefaler en tre-trinns tilnærming til molekylærgenetisk testing:

1. Undersøk først for duplikasjon i PMP22-genet ved hjelp av MLPA-analyse.
Dette er den hyppigst forekommende genfeilen som finnes hos ca 15 % av norske CMT-pasienter.

2. Sekvensering av spesifikke gener.
På bakgrunn av nerveledningshastighet, og/eller arvegang i familien og/eller tilleggssymptomer som døvhet, ataksi, eller spesifikke misdannelser, så kan man mistenke genfeil i et eller flere spesifikke gener. En klinisk vurdering av pasienten og familien og opplysning om de nevnte parameterne på rekvisisjonsskjemaet er avgjørende for at hensiktsmessige analyser kan velges i det enkelte tilfellet. Mutasjoner i PMP22 (hovedsaklig duplikasjon), GJB1, MPZ, MFN2-genene står for over 90 % av alle molekylære diagnoser ved CMT (Murphy SM et al, 2012 J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012 (7):706-10). Imidlertid er det minst 40% av pasienter med sikker CMT som ikke får en molekylær diagnose etter testing av inntil 16 kjente CMT-gener. Laboratoriet vil sette opp relevante gener basert på de opplysninger du gir dersom du ikke spesifikt rekvirerer gener selv. Karakteristika ved genfeil i de hyppigst involverte gener:
GJB1: X-bundet arvegang, både demyeliniserende, axonal og blandingstype CMT.
MPZ: Både mildere (CM1/CMT2) og mer alvorlige former (Dejerine-Sottas syndrom)
MFN2: Hyppigste enkeltårsak til CMT2.
SH3TC2: Hyppigere i Norge enn i andre land, bør testes ved mistanke om autosomal recessiv form (CMT4), tidlig debut, alvorlige symptomer og scoliose.

3. Testpanel med 52 kjente nevropatigener basert på dypsekvenseringteknologi.
Panelet inneholder de fleste kjente gener forbundet med nevropati og inkluderer dermed også noen differensialdiagnoser for CMT som ALS og visse syndromtilstander. Ved komplekse former for nevropati kan det være hensiktsmessig å gå rett på dette testpanelet, uten å sekvensere enkeltgener først. Men pasienten bør henvises til et senter med høy kompetanse på nevromuskulære tilstander for mer presis diagnostikk før testpanelet rekvireres. Dette fordi tolkning av testresultatene ofte er krevende, da man hyppig finner varianter med usikker betydning, hvor sammenfatning med korrekt og detaljert klinikk er helt avgjørende.

• Informasjon om indikasjonen (GeneReviews)

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: 118220 med flere)
   


Analysepakker

> Arvelige perifere nevropatier  
Genpanel som inkluderer dypsekvensering og MLPA av gener involvert i arvelige perifere nevropatier, hvor Charcot-Marie-Tooth (CMT) er den vanligste.
SH-TEL Rekvisisjon 
 
Analyser av enkeltgen
 PMP22
  • MLPA Kit
    • MLPA kit P033
      Påviser duplikasjoner (CMT1A) og delesjoner (HNPP) av PMP22 på 17p11.2.
 
 MPZ
  • MLPA Kit
    • MLPA kit P143
 
 MFN2
  • MLPA Kit
    • MLPA kit P143
     
> NGS-Nevromuskulær sykdom  
UNN-MGA Rekvisisjon  
> NGS-Polynevropati  
HUS-MGM Rekvisisjon  

 

Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Gen: EGR2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: GDAP1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: GJB1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: LITAF Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: MFN2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: MPZ Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: NEFL Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: PMP22 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: SH3TC2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: SOD1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: TRPV4 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.