blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 
   
  Vis Arvelig disposisjon for sykdom  
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Farmakogenetikk
Vis Molekylær patologi
      ALL
      ALL / B-celle
      ALL / T-celle
      AML / MDS
      Astrocytom
      Atypisk lipom
      Dermatofibrosarcoma protuberans
      Dysplasi/ cervix cancer
      GIST
      Gliom / Glioblastom
      KLL
      KML
      Koloncancer
      Lungecancer
      Lungecancer (ikke-småcellet)
      Lymfom
      Lymfom / Burkitt
      Lymfom / Follikulært
      Lymfom / Mantelcelle
      Malignt melanom
      Mammacancer
      MPD
      MPD / Essensiell trombocytose
      MPD / hypereosinofilt syndrom
      MPD / Myelofibrose
      MPD / Polycytemia vera
      MPD / Systemisk mastocytose
      Myelomatose
      Neuroblastom
      Oligodendroglioma
      Retinoblastom
      Rhabdoid tumor
      Sarkom
      Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom
      Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom
      Sarkom / Ewing, PNET
      Sarkom / Klarcellet
      Sarkom / Myxoid liposarkom
      Sarkom / Synovialt
      Thyroideacancer
      Wilms tumor
         

AML / MDS

Ny

• Informasjon om indikasjonen (GeneReviews)

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )
   


Analysepakker

> AML/MDS Panel  
Cytocell AML/MDS panel:
5q deletion
PML/RARα
ETO/AML1
MLL rearrangements
inv(16)/t(16;16)
7q deletion
20q deletion
Ous-KRCY Rekvisisjon 
     

Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Locus: 11p15 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 11q23 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 12p13 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 13q14 (RB1/retinoblastom) Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 15q22/17q12.1 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 16p13/16q22 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 16q22.1 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 17p13 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 17p13.1 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 17q21 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 20q12 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 20q12/20q13 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 21q22 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 21q22.12 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 21q22/8q22 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 3q26 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 5q31/5q33 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 5q33-34 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 6p22.3/9q34.1 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 7q22.1/7q31 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 7q31 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 8q22(RUNX1T1)/21q22(RUNX1) Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 9q34 / 22q11.2 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Gen: AFF1-MLL Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Kromosom: Alle kromosomer Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
> Gen: CEBPA Vis evt. andre indikasjoner for gen 
 Sekvensering Metode: Utføres ved lab: 
 • Alle eksoner Vis
HUS-MGM Rekvisisjoner
  Hva analyseres: Alle kodende regioner i genet med flankerende intronsekvens
  Hva gir metoden
  svar på?: 
Påviser alle sekvensvarianter/ mutasjoner i undersøkte sekvenser, men ikke delesjoner/duplikasjoner av ett eller flere hele eksoner
 • Påvisning av lengde mutasjon av CCAAT/enhancer binding protein(C/EBP) alpha-genet (19q13.1) vha fragmentanalyse og sekvensering. Vis
OUS-Molpat Rekvisisjon
     
> Gen: FLT3 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: KIT Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: MLLT3-MLL Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: NPM1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: SLC26A4 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: WT1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.