blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
- Nyeste analyser  
- Syndromer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet NGS-Ciliopati knyttet til Syndromer.
Les mer...

 
 
- Syndromer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet NGS-Bindevevssykdom knyttet til Syndromer.
Les mer...

 
 
- Bindevevssykdommer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet NGS-Bindevevssykdom knyttet til Bindevevssykdommer.
Les mer...

 
 
- Arvelig kreft  
  StOlavs-medgen utfører nå panelet NGS-Endokrine tumores-CNV knyttet til Arvelig kreft.
Les mer...

 
 
- Hudsykdommer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet NGS-Epidermolysis Bullosa knyttet til Hudsykdommer.
Les mer...

 
 
- Hudsykdommer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet NGS-Iktyose knyttet til Hudsykdommer.
Les mer...

 
 
- Syndromer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet NGS-Migrasjonsforstyrrelser knyttet til Syndromer.
Les mer...

 
 
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet NGS-Migrasjonsforstyrrelser knyttet til Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer.
Les mer...

 
 
- Syndromer  
  SH-TEL utfører nå panelet NGS-Spesialtilpasset knyttet til Syndromer.
Les mer...

 
 
- Heleksom  
  SH-TEL utfører nå panelet NGS-Spesialtilpasset knyttet til Heleksom.
Les mer...

 
 
- LHON  
  UNN-MBA utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på Mitokondrielt DNA, knyttet til LHON (Øyesykdommer).
Les mer...

 
 
- Stickler syndrom  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på COL2A1, knyttet til Stickler syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Laktoseintoleranse  
  HUS-MBF utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på LCT, knyttet til Laktoseintoleranse (Gastrointestinale lidelser).
Les mer...

 
 
- Laktoseintoleranse  
  HUS-MBF utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på LCT, knyttet til Laktoseintoleranse (Gastrointestinale lidelser).
Les mer...

 
 
- Lærevansker, atferdsvansker +/- autisme  
  HUS-MGM utfører nå PCR-fragmentanalyse på X/Y, knyttet til Lærevansker, atferdsvansker +/- autisme (Utviklingshemming og lærevansker).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på IL2RG, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på JAK3, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PGM3, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på FOXN1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DNMT3B, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på IL7R, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CD3E, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på CD3G, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CD8A, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DOCK2, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på EFL1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på EXTL3, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på LAT, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CD3D, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på ARPC1B, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Fenylketonuri  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PAH, knyttet til Fenylketonuri (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- LCHAD-defekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHA, knyttet til LCHAD-defekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Trifunksjonelt protein mangel  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHA, knyttet til Trifunksjonelt protein mangel (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Trifunksjonelt protein mangel  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHA, knyttet til Trifunksjonelt protein mangel (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Trifunksjonelt protein mangel  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHB, knyttet til Trifunksjonelt protein mangel (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Trifunksjonelt protein mangel  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHB, knyttet til Trifunksjonelt protein mangel (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Syklisk nøytropeni  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ELANE, knyttet til Syklisk nøytropeni (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig medfødt nøytropeni  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ELANE, knyttet til Alvorlig medfødt nøytropeni (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Omenn syndrom  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG1, knyttet til Omenn syndrom (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG1, knyttet til Kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG2, knyttet til Kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG2, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Omenn syndrom  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG2, knyttet til Omenn syndrom (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Glutarsyreuri I  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på GCDH, knyttet til Glutarsyreuri I (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Mellomkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ACADM, knyttet til Mellomkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Karnitin-palmitoyltransferase II-defekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CPT2, knyttet til Karnitin-palmitoyltransferase II-defekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RMRP, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Homocysteinuri  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CBS, knyttet til Homocysteinuri (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på SLC46A1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PNP, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Maple Syrup Urine Disease  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på BCKDHB, knyttet til Maple Syrup Urine Disease (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Glutarsyreuri type 2  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ETFA, knyttet til Glutarsyreuri type 2  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Glutarsyreuri type 2  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ETFB, knyttet til Glutarsyreuri type 2  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Glutarsyreuri type 2  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ETFDH, knyttet til Glutarsyreuri type 2  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Karinitin acylkarnitin translokasedefekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på SLC25A20, knyttet til Karinitin acylkarnitin translokasedefekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på AK2, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Maple Syrup Urine Disease  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på BCKDHA, knyttet til Maple Syrup Urine Disease (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Maple Syrup Urine Disease  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DBT, knyttet til Maple Syrup Urine Disease (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- HMG-CoA lyasedefekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HMGCL, knyttet til HMG-CoA lyasedefekt  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Propionsyremi  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PCCA, knyttet til Propionsyremi (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Propionsyremi  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PCCB, knyttet til Propionsyremi (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på PTH, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Døvhet).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på PTH, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Nyresykdommer).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på PTH, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Hyperparathyreoidisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på PTH, knyttet til Hyperparathyreoidisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ADA, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DOCK8, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på SBDS, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på TTC7A, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Maple Syrup Urine Disease  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DLD, knyttet til Maple Syrup Urine Disease (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på UNC119, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Omenn syndrom  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DCLRE1C, knyttet til Omenn syndrom (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på DCLRE1C, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CORO1A, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ZAP70, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på IKZF1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GCM2, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Hyperparathyreoidisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GCM2, knyttet til Hyperparathyreoidisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GCM2, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Døvhet).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GCM2, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Nyresykdommer).
Les mer...

 
 
- Legius syndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på SPRED1, knyttet til Legius syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Biotinidasedefekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på BTD, knyttet til Biotinidasedefekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Lebers kongenitale amaurose  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på CEP290, knyttet til Lebers kongenitale amaurose (Øyesykdommer).
Les mer...

 
 
- Lebers kongenitale amaurose  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på CEP290, knyttet til Lebers kongenitale amaurose (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Retinitis pigmentosa  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på CEP290, knyttet til Retinitis pigmentosa (Øyesykdommer).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på CEBPA, knyttet til AML / MDS (Molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GNA11, knyttet til Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Medfødt hyperinsulinisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på HADH, knyttet til Medfødt hyperinsulinisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Cystisk fibrose  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på CFTR, knyttet til Cystisk fibrose (Lungesykdommer).
Les mer...

 
 
- Neurofibromatose type 2  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på NF2, knyttet til Neurofibromatose type 2 (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Dravet syndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på SCN1A, knyttet til Dravet syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- α-thalassemi/mental retardasjon  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på ATRX, knyttet til α-thalassemi/mental retardasjon (Syndromer).
Les mer...

 
 
- 15q24.1 mikrodelesjonssyndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på 15q24.1, knyttet til 15q24.1 mikrodelesjonssyndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Limb girdle muskeldystrofi type 2L  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på ANO5, knyttet til Limb girdle muskeldystrofi type 2L (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- upd(7) mat, Silver-Russell syndrom, SRS  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på 7q32, knyttet til upd(7) mat, Silver-Russell syndrom, SRS (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Rhabdoid tumor  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på SMARCB1, knyttet til Rhabdoid tumor (Molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Hemiplegisk migrene  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på CACNA1A, knyttet til Hemiplegisk migrene (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Ataksi  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på CACNA1A, knyttet til Ataksi (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Spielmeyer-Vogt  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på CLN3, knyttet til Spielmeyer-Vogt (Øyesykdommer).
Les mer...

 
 
- Multippel endokrin neoplasi type 1  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på MEN1, knyttet til Multippel endokrin neoplasi type 1 (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Multippel endokrin neoplasi type 4  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på CDKN1B, knyttet til Multippel endokrin neoplasi type 4 (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Multippel endokrin neoplasi type 4  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på CDKN1B, knyttet til Multippel endokrin neoplasi type 4 (Arvelig kreft).
Les mer...

 
 
- Dihydropyrimidin dehydrogenase defekt  
  Ous-RH-MBK utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på DPYD, knyttet til Dihydropyrimidin dehydrogenase defekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2D6, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 
- Gener knyttet til legemiddelomsetning  
  Ous-FAR utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på CYP2C9, knyttet til Gener knyttet til legemiddelomsetning (Farmakogenetikk).
Les mer...

 
 

Nasjonalt fagmøte i genetikk, Oslo 14-15. november 2018

Invitasjon til Nasjonalt fagmøte i genetikk, Oslo 14-15. november 2018.

Last ned invitasjon her.   
 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.