blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

NGS-GIST-CNVLab: StOlavs-medgen

Klikk på tittellinjene under for å vise/skjule detaljer om panelet:

Her må du legge inn indikasjoner Lars

 

Ikke rekvirer denne testen hvis en kjent sykdomsgivende variant er påvist tidligere i familien, da bør du rekvirere målrettet Sanger sekvenseringstest for varianten i aktuelt gen.


 • Testen er en kombinert sekvenserings- og kopitallsanalyse. Algoritmen for kopitallsanalyse er en «in-house» metode basert på NGS sekvenseringsdybde. Metoden har en beregnet sensitivitet på 100 % og spesifisitet på 90 %. Alle kopitallsvarianter blir bekreftet med en annen egnet metode.

 • Inkluderer følgende gener: KIT, NF1, PDGFRA, SDHA, SDGB, SDHC og SDHD.

 • Er basert på: Lars legg inn guidelines eller panel her

 • Testen omfatter autosomalt dominante tilstander.

 • Målrettet genpanel som er utført ved hjelp av Nextera Rapid Capture (custom). Eksom eller genomsekvensering er ikke utført. Genlisten for panelet blir oppdatert jevnlig og genpanelversjon angis på svarrapporten

 • Denne testen utføres rutinemessig ved avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, og har erstattet Sanger sekvensering.

 • Analysen kan senere utvides til å undersøke flere gener ved forespørsel

 • 6-8 uker svartid

 • Denne testen innebærer risiko for tilfeldige funn som avvik i kjønnskromosomer samt leukemi.


Følgende blir ikke påvist:

 • Metyleringsavvik.

 • Lavgradig mosaisisme.

 • DNA varianter med en frekvens i befolkningen på mer enn 5%.

 • Gener som har pseudogen(er) vil ofte ikke bli optimalt analysert.


NGS- bryst- og eggstokkreft-CNV kan rekvireres av medisinsk genetiske avdelinger. Blir dette riktig Lars?

Pasienter kan evt henvises til avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, for vurdering i forkant av genpaneltest.

Vi trenger:

 • EDTA blodprøve fra den affiserte. Dersom vi har lagret DNA fra før holder det å vise til dette og skrive en ny rekvisisjon

 • Opplysning om mor, far, søsken eller andre slektninger er affiserte

 • Relevante kliniske opplysninger
  • Vis genlisten: (7 gen)
  • Vis panelbeskrivelser

Her må du legge inn indikasjoner Lars

 

Ikke rekvirer denne testen hvis en kjent sykdomsgivende variant er påvist tidligere i familien, da bør du rekvirere målrettet Sanger sekvenseringstest for varianten i aktuelt gen.


 • Testen er en kombinert sekvenserings- og kopitallsanalyse. Algoritmen for kopitallsanalyse er en «in-house» metode basert på NGS sekvenseringsdybde. Metoden har en beregnet sensitivitet på 100 % og spesifisitet på 90 %. Alle kopitallsvarianter blir bekreftet med en annen egnet metode.

 • Inkluderer følgende gener: KIT, NF1, PDGFRA, SDHA, SDGB, SDHC og SDHD.

 • Er basert på: Lars legg inn guidelines eller panel her

 • Testen omfatter autosomalt dominante tilstander.

 • Målrettet genpanel som er utført ved hjelp av Nextera Rapid Capture (custom). Eksom eller genomsekvensering er ikke utført. Genlisten for panelet blir oppdatert jevnlig og genpanelversjon angis på svarrapporten

 • Denne testen utføres rutinemessig ved avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, og har erstattet Sanger sekvensering.

 • Analysen kan senere utvides til å undersøke flere gener ved forespørsel

 • 6-8 uker svartid

 • Denne testen innebærer risiko for tilfeldige funn som avvik i kjønnskromosomer samt leukemi.


Følgende blir ikke påvist:

 • Metyleringsavvik.

 • Lavgradig mosaisisme.

 • DNA varianter med en frekvens i befolkningen på mer enn 5%.

 • Gener som har pseudogen(er) vil ofte ikke bli optimalt analysert.


NGS- bryst- og eggstokkreft-CNV kan rekvireres av medisinsk genetiske avdelinger. Blir dette riktig Lars?

Pasienter kan evt henvises til avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, for vurdering i forkant av genpaneltest.

Vi trenger:

 • EDTA blodprøve fra den affiserte. Dersom vi har lagret DNA fra før holder det å vise til dette og skrive en ny rekvisisjon

 • Opplysning om mor, far, søsken eller andre slektninger er affiserte

 • Relevante kliniske opplysninger


Her må du legge inn indikasjoner Lars

 

Ikke rekvirer denne testen hvis en kjent sykdomsgivende variant er påvist tidligere i familien, da bør du rekvirere målrettet Sanger sekvenseringstest for varianten i aktuelt gen.


 • Testen er en kombinert sekvenserings- og kopitallsanalyse. Algoritmen for kopitallsanalyse er en «in-house» metode basert på NGS sekvenseringsdybde. Metoden har en beregnet sensitivitet på 100 % og spesifisitet på 90 %. Alle kopitallsvarianter blir bekreftet med en annen egnet metode.

 • Inkluderer følgende gener: KIT, NF1, PDGFRA, SDHA, SDGB, SDHC og SDHD.

 • Er basert på: Lars legg inn guidelines eller panel her

 • Testen omfatter autosomalt dominante tilstander.

 • Målrettet genpanel som er utført ved hjelp av Nextera Rapid Capture (custom). Eksom eller genomsekvensering er ikke utført. Genlisten for panelet blir oppdatert jevnlig og genpanelversjon angis på svarrapporten

 • Denne testen utføres rutinemessig ved avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, og har erstattet Sanger sekvensering.

 • Analysen kan senere utvides til å undersøke flere gener ved forespørsel

 • 4-6 uker svartid

 • Denne testen innebærer risiko for tilfeldige funn som avvik i kjønnskromosomer samt leukemi.


Følgende blir ikke påvist:

 • Metyleringsavvik.

 • Lavgradig mosaisisme.

 • DNA varianter med en frekvens i befolkningen på mer enn 5%.

 • Gener som har pseudogen(er) vil ofte ikke bli optimalt analysert.


NGS- bryst- og eggstokkreft-CNV kan rekvireres av medisinsk genetiske avdelinger. Blir dette riktig Lars?

Pasienter kan evt henvises til avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, for vurdering i forkant av genpaneltest.

Vi trenger:

 • EDTA blodprøve fra den affiserte. Dersom vi har lagret DNA fra før holder det å vise til dette og skrive en ny rekvisisjon

 • Opplysning om mor, far, søsken eller andre slektninger er affiserte

 • Relevante kliniske opplysninger

Analyse  Spesifikasjon   
CNV analyse, basert på NGS data basert på målrettet NGS test (kit) • Vis analyse
 
Hva analyseres: Vanligvis alle kodende regioner i de genene som omfattes av analysen. Dekningsgrad og sensitivitet/spesifisitet kan variere. Se under grønn fane "Panelbeskrivelser" og deretter "Om genpanelet" evt "Begrensninger for genpanelet", for detaljer om laboratoriets spesifikke analyse, inkludert hvilke gener som omfattes av CNV-analysen.
Hva gir analysen svar på: Foreligger Delesjon/duplikasjon (CNV) av ett eller flere hele eksoner i de undersøkte gener?
   

   
StOlavs-medgen St. Olavs hospital, Seksjon for medisinsk genetisk laboratorium • Klikk for å vise lab og lenker til rekvisisjon.

   
Metode NGS panel: Målrettet genpanel - kombinasjonstest
Hva analyseres Alle eksoner (kodende regioner) med flankerende intronsekvenser for genene som inngår i et spesifikt capture kit anrikes og sekvenseres. Deretter legges det på et bioinformatisk filter og kun de genene som inngår i dette aktuelle panelet analyseres. Data fra alle genene i kitet lagres slik at de kan brukes til reanalyse. Høy sensitivitet og spesifisitet - tilsvarende sangersekvensering. KOMBINASJONSTEST: Se detaljer under grønn fane «Kombinasjonstester»
Hva gir metoden svar på?  Påviser alle sjeldne sekvensvarianter i undersøkte sekvenser etter filtrering bla med tanke på arvegang, allelfrekvens og dekningsgrad. Filtrering er spesifikk for test og lab. Når det gjelder hva testen IKKE påviser så kan man lese om dette under «Begrensninger for genpanelet».
   

   
EDTA blod  Dersom vi har lagret DNA fra før holder det å vise til dette og skrive en ny rekvisisjon.
   

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.