blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
      Vis Ous-AMG-Hjerte
      Vis Ous-AMG-Kreft
      Vis Ous-FAR
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis OUS-Molpat
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Seksjon for kreftcytogenetikk, Institutt for kreftgenetikk og informatikk
Kort navn: Ous-KRCY
   
Rekvisisjonskjema: Kromosomundersøkelse av benmarg 
  Kromosomundersøkelse av solide svulster 
  Kromosom- og molekylære undersøkelser av hjernesvulster 
   
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen
0424  Oslo
Besøksadresse: Oslo universitetssykehus, Ullernschausséen 70, Oslo
 
Telefon: 91330579/91335729
E-post: cytogenetikk@radiumhospitalet.no
   
Kontaktperson: Francesca Micci
Kontakt e-post: francesca.micci@medisin.uio.no
Telefon: 22782360
   
Merknad:


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.