blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
      Vis Ous-AMG-Hjerte
      Vis Ous-AMG-Kreft
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis Ous-FAR
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
      Vis OUS-Molpat
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Avdeling for medisinsk genetikk - Seksjon for laboratoriediagnostikk - Enhet for kreftgenetikk
Kort navn: Ous-AMG-Kreft
   
Rekvisisjonskjema: Rekvisisjon til DNA- og kromosomanalyse 
   
Postadresse: Oslo Universitetssykehus, Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresse: Laboratoriebygget Ullevål (bygg 25, 6. etasje), Kirkeveien 166, Oslo
 
Telefon: 23016772
E-post: sarianse@ous-hf.no
   
Kontaktperson: Sarah Ariansen
Kontakt e-post: sarianse@ous-hf.no
Telefon: 99265239
   
Merknad:

Utredning av arvelige kreftformer og syndromer; Bryst og eggstokk kreft, Lynch, FAP, MUTYH, PJS, JPS, Cowden, Feokromocytom, VHL.


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.