blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
      Vis UNN-LMI
      Vis UNN-MBA
      Vis UNN-MGA
      Vis UNN-MolPat
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
   

Klinisk patologi, seksjon for spesialanalyser, molekylærpatologisk lab
Kort navn: UNN-MolPat
   
Rekvisisjonskjema: Rekvisisjon 
   
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: Postboks 46
9038  Tromsø
Besøksadresse: MH-bygget plan 7
9037 Tromsø
Telefon: 91650903
E-post: molekyl@unn.no
   
Kontaktperson: Thomas Berg
Kontakt e-post: thomas.berg@unn.no
Telefon: 77645482
   
Merknad:

Klinisk patologi er akkreditert etter NS-EN ISO 15189


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.