blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
      Vis UNN-LMI
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis UNN-MBA
      Vis UNN-MGA
      Vis UNN-MolPat
   

Laboratoriemedisin
Kort navn: UNN-LMI
   
Rekvisisjonskjema: BCR-ABL og PML-RARα 
   
Postadresse:
9038 Tromsø
Besøksadresse:
 
Telefon: 07766
E-post:
   
Kontaktperson: Ingvild Jenssen Lægreid
Kontakt e-post: Ingvild.Jenssen.Laegreid@unn.no
Telefon:
   
Merknad:


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.