blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
      Vis Ous-AMG-Hjerte
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis Ous-AMG-Kreft
      Vis Ous-FAR
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
      Vis OUS-Molpat
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Avdeling for medisinsk genetikk - seksjon for laboratoriemedisin - enhet for hjertegenetikk
Kort navn: Ous-AMG-Hjerte
   
Rekvisisjonskjema: Rekvisisjon for FH 
  Gentesting 
   
Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Enhet for hjertegenetikk, Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresse: Kirkeveien 166, Bygg 25, inngang nord, 6. etg.
0450 Oslo
Telefon: 22118991
E-post: medgenlab@oslo-universitetssykehus.no
   
Kontaktperson: Hilde Thea Nilsen
Kontakt e-post: hilnilse@ous-hf.no
Telefon: 22118962
   
Merknad:

Korrekt og tydelig utfylling av rekvisisjonsskjema er avgjørende og må inneholde: 1. Rekvirentens fulle navn og HPR-nummer 2. Rekvirentens arbeidssted (institusjon – avdeling/seksjon/enhet, legekontor/senter) 3. Rekvirentens adresse


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.