blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
      Vis UNN-LMI
      Vis UNN-MBA
      Vis UNN-MGA
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis UNN-MolPat
   

NGS genpanel som utføres av UNN-MGA:

   
  NGS-Bryst- og eggstokkreft-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Hørsel   Rekvisisjon  
- Døvhet
   
  NGS-Nevromuskulær sykdom   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
   
  NGS-Utviklingsavvik-TRIO   Rekvisisjon  
- Syndromer
   
  NGS-Utviklingsavvik-TRIO   Rekvisisjon  
- Utviklingshemming og lærevansker
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.