blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Celle         Alle levende organismer er bygget opp av sm√• biokjemiske 'fabrikker' som kalles celler. De enkleste organismene, som bakterier, bet√•r bare av √©n celle, mens pattedyr inneholder mange tusen milliarder celler. Cellen er den grunnleggende, funksjonelle enheten for alt liv. Den er omsluttet av en membran (cellehinne)¬†og inneholder bl.a. DNA som styrer prosessene inne i cellen.      

      CentiMorgan         Funksjonell enhet for genetisk avstand mellom to loci. Uttrykker hvor ofte overkrysning (rekombinasjon) finner sted mellom disse. Avstanden er 1cM n√•r de to loci skiller lag under kj√łnnscelledannelsen i 1% av tilfellene. Gjennomsnittlig tilsvarer 1cM omkring en million basepar (1 Mb), men det er betydelige variasjoner mellom ulike deler av genomet og i overkrysningshastigheten hos mann og kvinne.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utf√łres i Norge.