blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Eksom   kodende regioner      Alle eksoner i et genom, dvs alle de DNA regioner som koder for aminosyrer      

      Ekson   exon      Del av et gen. Segmenter av DNA som til sammen koder for et protein. Se intron      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.